Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Acces la finanțare

Finanțare UE și sprijin pentru aplicanți

Experții Enterprise Europe Network  oferă consultanță cu privire la finanțările UE și alte surse de finanțare care ar putea fi relevante pentru nevoile afacerii dumneavoastră.

Experții Enterprise Europe Network  oferă consultanță cu privire la finanțările UE și alte surse de finanțare care ar putea fi relevante pentru nevoile afacerii dumneavoastră.

Oferim consultanță privind finanțarea UE și instrumentele financiare, facilitând accesul la finanțarea UE și la instrumentele financiare publice, inclusiv (dar fără a se limita la):

  • Orizont Europa, în cooperare cu punctele naționale de contact (NCP),
  • Programe FEDR, în cooperare cu autoritățile de management/organismele intermediare,
  • Instrumente financiare publice prin autoritățile locale, regionale sau naționale sau intermediari financiari, cum ar fi băncile și organizațiile cu capital de risc care oferă finanțare cu instrumente financiare

Rețeaua oferă, de asemenea:

  • Consiliere întreprinderilor cu privire la sursele de finanțare relevante pentru nevoile lor (de exemplu, împrumuturi, garanții, capitaluri proprii),
  • Sprijin companiilor, startup-urilor și antreprenorilor cu privire la modul în care să se pregătească pentru căutarea de finanțări de la investitori și intermediari financiari,
  • Conectarea companiilor cu rețele de la nivel european, național sau regional, cum ar fi, de exemplu, rețele de business angel, comunități start-up etc.