Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Comisia Europeană pregătește publicarea unui apel de proiecte Horizon2020 în sprijinul European Green Deal, cu ocazia evenimentului Zilele cercetării și inovării din 22 – 24 septembrie 2020.

Combaterea schimbărilor climatice și a face ca Europa să fie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 este una dintre principalele priorități ale Comisiei Europene. În sprijinul acestei priorități, Comisia Europeana consolidează Green Deal – cercetarea și inovarea printr-o cerere dedicată de propuneri în cadrul actualului program de cercetare și inovare – Horizon 2020.

Apelul Green Deal va mobiliza cercetarea și inovarea pentru a favoriza o tranziție socială justă și durabilă care vizează „să nu lase pe nimeni în urmă”. Se așteaptă ca proiectele să ofere rezultate tangibile și vizibile relativ rapid și să arate modul în care cercetarea și inovarea pot oferi soluții concrete pentru prioritățile principale ale Green Deal.

Acesta este motivul pentru care apelul va accepta:

  • aplicații pilot, proiecte demonstrative și produse inovatoare
  • inovare pentru o mai bună guvernare a tranziției ecologice și digitale
  • inovare în lanțul social și valoric

Pe lângă dezvoltarea tehnologică, apelul încurajează experimentarea și inovarea socială pentru noi modalități de implicare a societății civile și de abilitare a cetățenilor. În raport cu actuala pandemie, apelul va contribui la redresarea ecologică și digitală și la creșterea rezistenței societății, de exemplu în agricultură, accelerarea biodiversității din surse regenerabile, transportul curat și modernizarea către o industrie curată și circulară.

Apelul conține 11 zone:

  • Opt zone tematice care reflectă principalele fluxuri de lucru ale European Green Deal. În fiecare domeniu, unul sau mai multe subiecte abordează provocările expuse în fluxul respectiv. Subiectele vizează inovații specifice, de mare impact tehnologic și social, care pot ajuta la avansarea relativ rapidă a tranziției durabile.
  • Trei arii orizontale (consolidarea cunoștințelor; abilitarea cetățenilor și cooperarea internațională), care acoperă cele opt domenii tematice și oferă o perspectivă pe termen mai lung în realizarea transformărilor prevăzute în European Green Deal.

Prin urmare vă invităm să vă rezervați din timp un spațiu temporal pentru participarea la acțiunile Zilelor cercetării și inovării: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en și pregătirea participării la apelurile din cadrul ”Green Deal”: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

Sprijin și asistență: noi, echipa ADR Centru îți stăm la dispoziție cu sprijin, asistenţă și informaţii suplimentare pentru înregistrare, dar și cu alte servicii. Persoană de contact: Daniela Breazu, E-mail: een@een-transilvania.ro.