Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Istoria viticulturii în Transilvania își are rădăcinile încă de pe vremea dacilor, când pe aceste meleaguri, se cultiva planta din care se producea ”băutura divină”. În prezent, vița de vie este cultivată pe mii de hectare și oferă venituri pentru o bună parte a populației din zona Târnavelor, dar și din zona altor podgorii.

Vinul este unul dintre puținele produse care au dăinuit de-a lungul istoriei, păstrându-și importanta și renumele. Podgoriile din Transilvania își aduc contribuția substanțială pe piața românească, cât și pe cea internațională, oferind vinuri din soiuri alese. Aici tradiția s-a păstrat, oamenii locului acordând importanta cuvenită meseriei pe care știu să o practice cât mai bine: cultivarea viței de vie.  Pe teritoriul județelor Alba, Mureș și Sibiu se întind cele mai importante podgorii din Transilvania, respectiv Alba Iulia, Aiud, Sebeș-Apold, Mediaș și Târnave.

Existența unei viticulturi străvechi, dezvoltate, de bun renume, în centrul Transilvaniei a impus necesitatea studierii și stabilirii pe baze științifice a sortimentului de bază, specific acestei zone. În acest scop a fost necesară înființarea unor stațiuni experimentale viticole, care să contribuie la rezolvarea pe cale științifică a cerințelor legate de creșterea cantitativă și calității producției de struguri.

Încă din decembrie 1946 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificație(SCDVV) Blaj, înființată la acea vreme sub denumirea de Stațiunea experimentală viticolă Crăciunelul de Jos, promovează colaborarea intre cercetarea de excelenta si unitatile cu profil viti-vinicol. Cunoștințele rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare stau la baza inovației care, la rândul său, contribuie la crearea de noi soiuri de viță de vie, vinuri noi și tehnologii care sunt diseminate si implementate catre viticultori la nivel local, regional si national.

 

Proiect european – economie circulară

Colaborare dintre biroul Enterprise Europe Network din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru și Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificație (SCDVV) Blaj a început în 2019 când SCDVV Blaj ne-a cerut sprijinul pentru a aplica la apeluri pentru proiecte de cercetare. După mai multe încercări, în mai 2021, în urma difuzării informațiilor cu privire la proiectul RIS Research Infrastructure Network lansat de agenția European Institute of Innovation and Technology – Food, Stațiunea de Cercetare pentru Viticultură și Vinificație Blaj (SCDVV Blaj) a răspuns apelului cu solicitarea de a aplica împreună cu ADR Centru la acest program, fiind una dintre cerințele apelului, ca un membru al echipei să fie un reprezentant al unei autorități regionale. ADR Centru a răspuns pozitiv acestei solicitări. Cercetătorii de la SCDVV Blaj în colaborare cu experții ADR Centru au a obținut cel mai mare scor de la comisia de evaluare dintre toate cererile de echipă depuse din România pentru programul pilot de inovare (EIT RIS) din anul 2021: Italia, Polonia, România și Spania.

EIT Food, înființat de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), construiește o comunitate incluzivă și inovatoare de diverși parteneri din sectorul alimentar, pentru a stimula inovația și antreprenorialul în toată Europa. Apelul EIT Food RIS Research Infrastructure Network (RIS RIN) s-a deschis pe 20 aprilie și s-a închis la iunie 2021.

Programul EIT Food RIS Infrastructure Research Network 2021 este alcătuit din mai multe zile de cursuri online, ateliere și sesiuni de mentorat răspândite pe mai multe săptămâni și oferite de experți europeni în cercetarea agroalimentară și managementul inovației (EIT Food Partner), oferind expertiza și experiența lor în domeniul tehnologiei de ultimă generație, comercializării infrastructurilor de cercetare și managementul inovației relevante pentru sistemul agroalimentar contemporan. Este foarte interactiv și prezintă diverse metode de învățare (ex. prelegeri, prezentări, sarcini de echipă, întrebări și răspunsuri) încorporate în sesiunile de mentorat. Programul se încheie cu fiecare prezentare a echipei asupra strategiei lor de comercializare a infrastructurii de cercetare.

Cercetările efectuate au în vedere reglementările naționale în vigoare, relevante pentru cercetările care constituie obiectul proiectului, Convenția-cadru a Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro din anul 1992 asupra Schimbărilor Climatice, semnata si ratificată în țara noastră prin Legea nr. 24/1994 si Strategia națională privind schimbările climatice 2013-2020.

SCDVV Blaj dispune de laboratoare modernizate dotate cu aparatură performantă și suprafețe de teren cultivate cu de vita de vie 80 ha și pomi fructiferi 20 ha, instalații performante de procesare struguri și fructe, depozite si rezervoare de stocare vin si suc de fructe cu temperatura controlata. Cercetătorii antrenați în proiect sunt profesioniști calificați în conceperea și crearea de noi cunoștințe, produse, procese, metode și sisteme, fiind implicați direct și în procese de management. Astfel, cunoștințele rezultate din activitățile de CDI de la SCDVV Blaj stau la baza inovației care, la rândul său, contribuie la crearea de noi soiuri de viță de vie, vinuri noi și tehnologii.

 

Rezultatele cercetării în piața locală

Prin proiectul propus Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificație Blaj  va contribui la dezvoltarea locală, regională și națională din punct de vedere științific, economic-social și cultural, în conformitate cu nevoile comunității.

Proiectul urmărește să obțină  următoarele rezultate:

  • dezvoltarea de noi strategii inovatoare, rentabile și sustenabile de prevenire/atenuarea efectelor schimbărilor climaticeprin promovarea soiurilor cu rezistență/ toleranță la vulnerabilitatea efectelor generate de schimbările climatice;
  • protejarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale și a ecosistemelor, precum și aprovizionarea durabilă cu materii prime și utilizarea durabilă a acestora, scăderea costurilor legate de aplicarea substanțelor fitosanitare, reducerea numărul de lucrări agrotehnice, conservarea peisajului, reducerea eroziunii solului, reducerea emisiilor de CO2;
  • asigurarea unor cantități suficiente de alimente sigure, sănătoase și de înaltă calitate, prin dezvoltarea unor sisteme de producție productive, durabile și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, susținând serviciile ecosistemice conexe și refacerea diversității biologice, precum și a unor lanțuri de aprovizionare, prelucrare și comercializare competitive și cu emisii reduse de dioxid de carbon;
  • ameliorarea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții, pentru toți clienții din regiunea centru;

În final producatorii din domeniul viti-vinicol vor beneficia rezultatele cercetarii prin implementare de noi soiuri de viță de vie cu rezistență biologică sporită la boli, dăunătoriși temperaturi scăzute. Prin respectarea noilor tehnologii inovative atât în școala de vițe cât și în plantațiile pe rod furnizoare de coarde altoi, prin controale periodice efectuate, s-a reușit ca toată cantitatea de material săditor viticol ce se produce săfacă parte numai din categorii biologice superioare baza si certificat.,, Povestea de succes continua la SCDVV Blaj,, Rezultatele obtinute in activitatea de cercetare- dezvoltare inovare  vor contribui la sustenabilitatea fermelor viti-vinicole si creșterea profitabilității pentru fermierii, răspunzând, în același timp obiectivelor proiectelor lansate de agenția European Institute of Innovationand Technology – Food.