Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

În data de 5 mai 2021, Comisia a adoptat, actualizarea Strategiei Industriale a Uniunii Europene. Scopul acestei actualizări este de a adapta obiectivele strategiei, la noile circumstanțe ale crizei provocate de pandemia de COVID-19, contribuind astfel la punerea în mișcare a tranziției către o economie mai sustenabilă, digitală, reziliență și competitivă la nivel mondial.

Strategia Industrială a Uniunii Europene actualizată reafirmă prioritățile stabilite în comunicarea din martie 2020 și, totodată, aplică lecțiile învățate în urma crizei pentru a da avânt redresării și pentru a mări autonomia strategică deschisă a Uniunii Europene. Strategia propune noi măsuri menite să consolideze reziliența pieței unice, îndeosebi în perioade de criză.

Ea abordează necesitatea de a înțelege mai bine relațiile de dependență din anumite domenii strategice cheie și prezintă un set de instrumente pentru reducerea acestor dependențe. Strategia oferă noi măsuri de accelerare a dublei tranziții verzi și digitale și răspunde apelurilor de a identifica și monitoriza principalii indicatori ai competitivității economiei UE în ansamblu:

  • Integrarea pieței unice,
  • Creșterea productivității,
  • Competitivitatea internațională,
  • Investițiile publice și private
  • Investițiile în cercetare și dezvoltare.

Strategia industrială actualizată publicată la începutul lunii Mai 2021, se axează pe următoarele domenii-cheie:

  • Consolidarea rezilienței pieței unice,
  • Reducerea dependențelor strategice ale UE,
  • Accelerarea dublei tranziții.

Mai multe detalii despre modificările aduse consulta aici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1884?fbclid=IwAR2hShxAhm2TWwwGHgA5LrpkOkzsszxCPBqFhtxEjc5cqBBp-joBYcQRrds