Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Consorțiul BISNet Transylvania vă invită să participați la o consultare publică lansată de Comisia Europeană pe tema simplificării cerințelor de raportare. Consultarea face parte dintr-un set de noi măsuri de sprijin pe care Comisia Europeană s-a angajat să le introducă pentru a simplifica cerințele de raportare pentru întreprinderi și autorități publice, pentru a îmbunătăți poziția concurențială a întreprinderilor din UE pe piețele mondiale. Obiectivul este ca aceste sarcini să fie reduse cu 25 %, fără a aduce atingere obiectivelor de politică aferente.

Pachetul de măsuri de sprijin pentru IMM-uri [COM(2023) 535], adoptat la 12 septembrie 2023, a prezentat în detaliu etapele care vor fi parcurse în vederea atingerii acestui obiectiv. Printre acestea se numără identificarea, în cooperare cu întreprinderi, asociații și autorități naționale, a domeniilor prioritare pentru simplificarea cerințelor de raportare și elaborarea de către serviciile Comisiei, a unor planuri specifice pentru 2024.

Consultarea va contribui la obținerea elementelor care vor sta la baza măsurilor de simplificare a cerințelor de raportare pentru întreprinderi și administrația publică din statele membre, cu scopul de a reduce, pe termen mediu, sarcina administrativă aferentă acestor cerințe cu 25 %.

Prin prezenta consultare, Comisia solicită feedback din partea întreprinderilor din UE și a statelor membre cu privire la cerințele de raportare care decurg din legislația UE și care sunt considerate a fi cele mai împovărătoare din punct de vedere al timpului necesar pentru a le îndeplini, al costurilor asociate acestora și al dificultății generale de a le respecta.

Feedbackul furnizat în contextul acestei consultări trebuie să facă referire la cerințele de raportare care decurg (direct sau indirect) din legislația UE și, în mod ideal, să vizeze următoarele elemente (sau unele dintre acestea):

  • Cât timp și câte resurse sunt alocate, în general, îndeplinirii cerințelor de raportare? Vă rugăm să detaliați, în măsura posibilităților, numărul de ore pe lună/an sau personalul echivalent normă întreagă necesar pentru a le îndeplini.
  • Aceste cerințe decurg numai din dreptul UE?
  • Există domenii specifice (tipuri de cerințe de raportare sau domenii de politică) care sunt deosebit de problematice?
  • Dintre acestea, care sunt cerințele specifice de raportare considerate dificil de îndeplinit? Care dintre acestea necesită cel mai mult timp? Vă rugăm să detaliați, în măsura posibilităților, numărul de ore pe lună/an sau personalul echivalent normă întreagă necesar pentru îndeplinirea acestor cerințe în domenii specifice.
  • Care sunt cerințele de raportare pe care le considerați caduce, cu utilizare limitată sau neproporționale? Scopul colectării anumitor informații este neclar?
  • Care sunt cerințele de raportare care ar putea fi (în continuare) digitalizate și în ce mod? Vă rugăm să luați în considerare atât colectarea datelor, cât și prezentarea raportului în sine.
  • Care sunt cerințele pentru care ar putea fi redusă frecvența de raportare?
  • Care sunt cerințele de raportare care se suprapun cu alte cerințe și ar putea fi consolidate?
  • Există cerințe de raportare care nu sunt necesare, în sensul că informațiile furnizate sunt deja accesibile autorităților publice/UE prin intermediul altor canale de comunicare sau sisteme de informații/baze de date?

Prezenta consultare se adresează întreprinderilor și autorităților publice din statele membre.

Invităm astfel, publicul interesat (întreprinderi, administrație publică) să transmită Comisiei Europene opinia privind cerințele de raportare care decurg din legislația UE și care sunt considerate a fi cele mai împovărătoare din punct de vedere al timpului necesar pentru a le îndeplini, al costurilor asociate acestora și al dificultății generale de a le respecta. Transmiterea opiniilor se face online accesând portalul Have Your Say: Simplify! până cel târziu în 28.11.2023.

Pentru mai multe detalii despre această consultare vă rugăm să accesați următorul link https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13990-Administrative-burden-rationalisation-of-reporting-requirements_en

Sprijin și asistență: Consultanții Enterprise Europe Network vă stau la dispoziție cu informații suplimentare privind această consultare, dar și cu alte servicii de sprijin pentru afaceri. Vă rugăm să îi contactați accesând site-ul een-transilvania.ro, secțiunea ”Contact”.