Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Finanțări pentru dezvoltarea și digitalizarea afacerii

22 octombrie | 13:00

Agendă

13:00 pm
Prezentarea evenimentului

Simion CREȚU | Director General, ADR Centru 

Ne-am propus ca în acest eveniment, împreună cu invitații noștri, să oferim companiilor interesate informații practice despre fondurile neramburasbile disponibile în acest moment, cât și despre cele care se vor lansa într-un timp scurt. Măsuri de sprijin, rețele de suport și intrumente menite să ajute companiile să se dezvolte și să-și digitalizeze procesele de business.

Simion CREȚU
ADR Centru
13:15 pm
OUG 130 – măsuri pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în contextul crizei provocate de COVID-19

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se referă la:

a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;

c) granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.(3) Întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2), iar persoanele fizice autorizate, denumite în continuare PFA, și cabinetele medicale individuale, denumite în continuare CMI, pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2) lit. a).

Adrian PANAIT

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

13:35 PM
Întrebări și răspunsuri

Q&A cu vorbitorii din cadrul evenimentului

13:45 Pm
POR 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari: IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an.

Monica JORJ
ADR Centru
14:10 pm
Programului Național de Digitalizare a IMM-urilor

Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii urmărește creșterea competitivității IMM-urilor din România prin:

  • dezvoltarea unor produse/ servicii/ aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se finanțarea unor produse/ servicii/ aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor IT inovative obținute;
  • acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC – acest obiectiv se implementează încheierea de contracte de finanțare între Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) și beneficiarii de ajutor de minimis.

Adriana SCHEAU
ADR Centru
14:30 PM
Întrebări și răspunsuri

Q&A cu vorbitorii din cadrul evenimentului

14:40 pm
Servicii oferite de Huburile Digitale (Digital Innovation HUB)

Un Digital Innovation Hub (DIH) vine in suportul companiilor pentru a deveni mai competitive prin imbunatatirea businessului sau proceselor cu ajutorul tehnologiilor digitale.

DIH Brașov: https://digitalinnovationhub.fit/ 

DIH Sibiu: https://centers.ulbsibiu.ro/incon/dih/ 

 

Ionuț ȚAȚA

Iceberg

Bogdan PÎRVU

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu

15:10 PM
#Access2Markets 

Poarta ta către Uniunea Europeana pentru informații comerciale este disponibilă în curând! #Access2Markets este un portal web unde găsești tot ce trebuie să știi despre acordurile comerciale #EUTrade, taxe și norme pentru produse în UE și alte 120 de piețe din întreaga lume.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content 

 

 

Emil Toma
ADR Centru
15:20 PM
Întrebări și răspunsuri

Q&A cu vorbitorii din cadrul evenimentului

ÎNREGISTRARE EVENIMENT

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebări care vizează apelul de proiecte POR/846/2/2, lansat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Referitor la Grila de evaluare tehnico financiară, criteriile 4a și 4b, în ce condiții se acordă punctele în mod concret?

În ceea ce priveşte acordarea de punctaj la unul dintre criteriile Grilei de Evaluare Tehnică și Financiară (ETF), vă menţionăm că evaluarea se va realiza în conformitate cu condițiile impuse prin Ghidul specific şi în urma analizării documentației complete.

Pentru punctarea realizată în cadrul criteriului 4 „Concentrarea strategică a investițiilor” aferent grilei de evaluare tehnică și financiară, subcriteriul 4a – Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul axei prioritare 7 POR, menționăm că în cadrul Axei Prioritare 7 a Programului sunt finanțate acțiuni care vizează activități localizate în stațiuni turistice, definite conform prevederilor HG 852/ 2008, cu modificările şi completările. Prin urmare, un proiect este punctat la acest criteriu dacă este localizat într-o stațiune turistică și îndeplinește anumite obiective ale strategiei de dezvoltare aferente stațiunii respective. Cu privire la existența unei Strategii de Dezvoltare Locală, vă rugăm să vă adresați reprezentanților primăriei din zona unde este localizat proiectul.

Referitor la punctarea subcriteriului 4bProiectul se încadrează într-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană, vă supunem atenției Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, care finanțează investiții în cadrul municipiilor reşedinţă de județ, pe baza Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană. În cazul în care un proiect propus îndeplinește condiția de localizare într-unul din municipiile reşedinţă de județ, pentru a putea obține punctaj la cel de-al doilea criteriu, solicitantul va trebui să dovedească în cadrul cererii de finanțare depusă și a anexelor acesteia că proiectul îndeplinește anumite obiective ale strategiei municipiului reședință de județ.

Se are în vedere extinderea ariei de eligibilitate a solicitantului prin acceptarea la finanțare a întreprinderilor mici cu proiect în mediul rural?

În cadrul Apelului de proiecte menționat, solicitanții eligibili sunt întreprinderile mici sau mijlocii din mediul urban, sau întreprinderile mijlocii din mediul rural. În sensul acestui apel, ”întreprinderea din mediul urban/rural” se referă la întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.

Prin urmare, o întreprindere mică, ce dorește să realizeze o investiție în mediul rural, nu este eligibilă în cadrul prezentului apel.

Noi suntem o întreprindere mare, cu sediul în Făgăraș și ne interesează programele aplicabile pentru digitalizare. Din ce citesc, pare că în focus sunt doar IMM-urile. Pentru întreprinderile mari care sunt programele disponibile?

În cadrul prezentului eveniment nu sunt prezentate programe care să vizeze întreprinderile mari. Apelurile de proiecte adresate întreprinderilor mari deschise în prezent sunt, de exemplu: Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finațat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 3, OS 3.12 ( http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/ ) și Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 ( https://bit.ly/38wBzRZ ).