Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network vă aduce la cunoștință oportunitatea de a încheia parteneriate cu o organizație din Slovenia care caută municipalități si ONG-uri pentru un proiect cu finanțare nerambursabila din granturi SEE pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Aproape 14 milioane de tineri din Europa nu au un loc de muncă, educație sau formare profesională. Şomajul printre tineri este o provocare europeană comună. Pune tinerii în pericol de sărăcie, îi împiedică pe deplin participarea la societate și poate avea un impact asupra sănătății, bunăstării și viitorului lor profesional. Din păcate, în Regiunea Centru, respectiv in județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș si Sibiu, s-a înregistrat cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15-24 de ani, respectiv 36,3%. Este nevoie de politici și programe coerente pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și pentru găsirea de soluții prin care cât mai mulți tineri europeni să poată fi încadrați efectiv în câmpul muncii. Criza economică a generat rate mari ale șomajului în rândul tinerilor și, astfel, a dus la o lipsă de implicare a tinerilor.

Grant proiect: 1-2 milioane euro, cofinanțare= 85% din costurile totale eligibile ale proiectului

Finanțarea este rezervată inițiativelor care urmăresc să asigure accesul la locuri de muncă, educație sau formare profesională pentru:

  • Tinerii care nu au un loc de muncă, educație sau formare (NEET), care au între 25 și 29 de ani și trăiesc în orașele mici, suburbii sau în zonele rurale;
  • Tinerele mame care nu au un loc de muncă, educație sau formare (NEET) care au între 25 și 29 de ani; și
  • Șomeri de lungă durată care au între 25 și 29 de ani

Partenerii eligibili ai proiectului pot fi entități, publice sau private, comerciale sau necomerciale și neguvernamentale constituite ca persoane juridice.

Durata proiectului: Data finală pentru eligibilitatea cheltuielilor pentru proiecte este cel mai târziu 30 aprilie 2024. Începutul proiect: sfârșitul anului 2021.
EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment ECORYS Polska and JCP: www.ecorys.pl/eeagrants

Sprijin și asistență: Noi, echipa EEN vă stăm la dispoziție cu sprijin, asistenţă și informaţii suplimentare pentru înregistrare, dar și cu alte servicii. E-mail: een@een-transilvania.ro.