Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Vă invităm să participați la sondajul privind adoptarea de către IMM-uri a unor tehnologii și soluții durabile privind tehnologiile industriale.

Comisia Europeană lucrează la elaborarea unor foi de parcurs comune privind tehnologiile industriale, ca mijloc de a aduce mai rapid pe piață rezultatele cercetării și de a încuraja adoptarea tehnologiilor de către IMM-urile din întreaga Europă. Chestionarul va ajuta la identificarea problemelor cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii din Europa în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și utilizarea tehnologiilor ecologice (cu emisii scăzute de carbon, circulare).

Rezultatele sondajului vor fi incluse în viitoarele foi de parcurs privind tehnologiile industriale comune ale SEC, care urmează să fie publicate în 2022.

Chestionarul se adresează în special IMM-urilor (până la 250 de angajați) care își desfășoară activitatea în sectoarele specifice ale următoarele industrii:

 • Construcții;
 • Industria prelucrătoare:
  • Textile și îmbrăcăminte și/sau tehnologii și servicii conexe de mediu, digitale sau biotehnologice;
  • Substanțe chimice și/sau tehnologii și servicii conexe de mediu, digitale sau biotehnologice;
  • Sticlă ceramică și/sau tehnologii și servicii conexe de mediu sau digitale;
  • Oțel și metale și/sau tehnologii și servicii conexe de mediu sau digitale;
  • Produse alimentare și băuturi;
  • Lemn și produse din lemn;
  • Hârtie și produse din hârtie;
  • Produse farmaceutice;
  • Produse din cauciuc și plastic;
  • Alte produse din minerale nemetalice;
  • Metale de bază;
  • Produse ale prelucrării metalelor, cu excepția mașinilor și echipamentelor;
  • Calculatoare, produse electronice și optice;
  • Echipamente electrice;
  • Mașini și echipamente;
  • Autovehicule;
  • Alte echipamente de transport;
  • Mobilă;
  • Repararea și instalarea echipamentelor și mașinilor.
 • Comerț;
 • Informare și comunicare;
 • Activități specializate, științifice și tehnice.

 

Durata de completare a chestionarului este de aproximativ 10 de minute.

Deadline pentru completare: 15 ianuarie 2022.

Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IndustrialTechRoadmapSMEs.

Pentru mai multe informații puteți consulta site-ul web la adresa https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation_en.