Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Biroul și experții Enterprise Europe Network din cadrul ADR Centru oferă, de peste 16 ani, informații și servicii gratuite companiilor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, dar și institutelor de cercetare, universităților, centrelor tehnologice, asociațiilor de întreprinzători din Regiunea Centru.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este, începând cu anul 2008, organizație membră Enterprise Europe Network (www.een.ec.europa.eu) – aceasta fiind cea mai mare rețea de sprijin pentru IMM-uri.

Sustenabilitatea afacerii este o temă de mare actualitate pentru companii pe care experții Enterprise Europe Network o tratează cu prioritate. Alături de alte servicii specializate pe care biroul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Centru le acordă companiilor din Regiunea Centru, sustenabilitatea este domeniul de expertiză al colegei noastre Gabriela Țârău. De peste 7 ani consilier Enterprise Europe Network și cu o experiență de peste 15 ani în domeniul fondurilor europene, Gabriela este specializată în acordarea de servicii de sprijin privind sustenabilitatea companiilor și economie circulară. De asemenea, Gabriela este implicată în dezvoltarea și implementarea de proiecte de cooperare interregională și transfrontalieră și în procesul de elaborare a ghidurilor în cadrul PR Centru 2021-2027, concentrându-se pe investiții în eficiența energetică, infrastructura verde, economie circulară. În calitate de consultant Enterprise Europe Network, Gabriela oferă servicii de mentorat și sprijin companiilor pentru tranziția către modele de afaceri circulare și durabile, identificând provocările și oportunitățile de sustenabilitate ale acestora. Prin intermediul expertului nostru, companiile beneficiază de sprijin pentru durabilitate, inclusiv în tranziția lor către utilizarea durabilă a energiei și eficiență energetică. Totodată, cei interesați, pot primi răspunsuri și clarificări referitoare la accesarea de finanțări durabile și respectarea taxonomiei UE.

Cu o participare constantă la cursuri de perfecționare și o prezență activă în grupurile sectoriale ale Enterprise Europe Network dedicate sustenabilității, Gabriela are un rol esențial în echipa care va sprijini companiile din regiunea Centru să acceseze fondurile pentru eficientizarea proceselor de producție disponibile prin EENenergy, finanțările pentru economie circulară Up2Circ, dar și să ofere recomandări și consiliere companiilor care doresc să-și îmbunătățească capacitatea instituțională și operațională de a crea afaceri mai durabile.

Companiile interesate să acceseze EENergy sau Up2Circ și să implementeze acțiuni care să contribuie la  îmbunătățirea eficienței energetice la nivel de IMM, să beneficieze de o analiză a sustenabilității sau doresc să dezvolte afaceri circulare, sunt invitate să contacteze biroul  Enterprise Europe Network la următoarele date de contact: telefon 0258401276, interior 451, e-mail gabriela.tarau@adrcentru.ro.