Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Comisia Europeană împreună cu Consiliul Europei au lansat o nouă serie de apeluri pentru susținerea proiectelor dedicate patrimoniului european.  

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este luni, 17 ianuarie 2022.

Cererile se depun la Stories.EHD@coe.int.

Apelul va oferi finanțare (de până la 14 500 EUR) pentru un proiect pe termen scurt care urmează să fie finalizat în 2022 și care demonstrează o dimensiune europeană puternică. Se va acorda prioritate proiectelor care încurajează în special, transformarea digitală și moștenirea digitală, turismul cultural durabil, consolidarea capacităților și reziliența și redresarea, în special în contextul pandemiei de COVID-19.

Principalele obiective ale apelurilor din cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului sunt:

  • Încurajarea oamenilor, în special a tinerilor, să se implice în promovarea moștenirii culturale a Europei și să consolideze sentimentul de apartenență la spațiul comun european.
  • Identificarea și promovarea comunităților care lucrează cu patrimoniul în conformitate cu valorile europene și au o perspectivă de colaborare pe termen lung.
  • Oferirea de fonduri suplimentare siturilor cu etichetă a patrimoniului european pentru a sprijini dezvoltarea proiectului lor privind eticheta patrimoniului european.
  • Motivarea și încurajarea siturilor marca patrimoniului european să participe la Zilele europene ale patrimoniului.

Ca parte a Cadrului european de acțiune privind patrimoniul cultural, adoptat în decembrie 2018, pentru a asigura impactul pe termen lung al Anului European al Patrimoniului Cultural și în vederea promovării sinergiilor între siturile patrimoniului european și programul Zilelor europene ale patrimoniului, fondurile maxime de grant disponibile în cadrul schemei sunt de 43 500 EUR.

Grantul maxim per proiect va fi de 14 500 EUR. Se preconizează finanțarea a aproximativ trei proiecte. Cofinanțarea proiectelor este permisă și este puternic încurajată.

Solicitanți eligibili

Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să fie depuse de siturile ce se încadrează ca fiind marcă a patrimoniului european, desemnate în cadrul acțiunii Uniunii Europene pentru patrimoniul european, instituită prin Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011.

Activitățile proiectului vor începe înainte de 30 iunie 2022 și trebuie să fie finalizate cel târziu până la 31 ianuarie 2023.

Siturile etichetei patrimoniului european care au primit un grant prin acțiunea comună a Zilelor Europene ale Patrimoniului între Comisia Europeană și Consiliul Europei în ultimii trei ani nu sunt eligibile pentru această cerere.

Pentru mai multe informații și pentru a solicita finanțare, accesați link-ul: https://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Press-Corner/News/Call-for-Applications-for-the-Support-of-European-Heritage-Label-projects-0?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_28_2019_20_56_COPY_01)