Horizon Europe Info Days 2021

Horizon Europe Info Days 2021

În perioada 28 iunie – 9 iulie 2021 are loc Horizon Europe Info Days 2021. Evenimentul va oferi potențialilor solicitanți și altor stakeholderi interesaţi informații despre principalele instrumente de finanțare ale Orizont Europa, precum şi posibilitatea de a adresa...
Noul program Europa Creativă 2021-2027

Noul program Europa Creativă 2021-2027

A fost lansat noul program Europa Creativă 2021-2027, cu cele trei subprograme ale sale: componenta cultură, componenta media și componenta transectorială. Europa creativă își propune să consolideze cooperarea artistică și culturală la nivel european; să încurajeze...