Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Comisia Europeană a lansat programele europene de promovare agroalimentară, în Uniunea Europeană și în străinătate. La fel ca și în 2021, anul acesta pune un accent special pe promovarea produselor și metodelor care sprijină mai direct obiectivele Pactului Verde European. Aceasta include promovarea produselor, fructelor și legumelor ecologice, precum și a agriculturii durabile. În acest an, 185,9 milioane EUR sunt alocate pentru promovarea, în interiorul și în afara Uniunii Europene, a produselor agroalimentare de proveniență UE. Din bugetul total, 176,4 milioane EUR sunt dedicate cofinanțării programelor de promovare care urmează să fie selectate dintre propunerile care răspund la apelurile publicate. Finanțarea rămasă va sprijini inițiativele UE în acest domeniu.

Politica de promovare va cofinanța campanii în conformitate cu ambițiile Pactului Verde European, susținând obiectivele strategiei Farm to Fork, ale Planului de acțiune al UE pentru produse ecologice și ale comunicării privind inițiativa cetățenilor europeni „End the cage age”. Spre exemplu, pentru a spori coerența cu obiectivul strategiei Farm to Fork – creșterea consumului sustenabil – toate materialele promoționale specifice campaniei și destinate consumatorilor, vor trebui să facă referire la Ghidul Alimentar specific țării UE vizate.

Campaniile ar trebui, de asemenea, să evidențieze standardele ridicate de siguranță și calitate, precum și diversitatea și aspectele de natură tradițională ale produselor agroalimentare din UE, inclusiv sistemele de calitate ale UE.

Solicitanți eligibili:

O diversitate de entități, precum organizații comerciale, organizații de producători și grupuri agroalimentare care desfășoară activități de promovare sunt considerate solicitanți eligibili pentru obținerea finanțării. Proiectele vor fi evaluate în special pe criterii referitoare la sustenabilitatea producției și a consumului, în conformitate cu obiectivele climatice, de mediu și de bunăstare a animalelor din cadrul PAC, precum și din cadrul strategiei Farm to Fork.

Detalii și termen limită:

Aplicațiile trebuie depuse până în 21 aprilie 2022, ora 17:00 CET (Bruxelles), prin intermediul portalului dedicat. Comisia va evalua propunerile și va anunța beneficiarii în cursul acestei toamne. Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) oferă o serie de instrumente pentru a ajuta solicitanții să își depună cu succes propunerile.

Sprijin și asistență:

Echipa Enterprise Europe Network Transilvania vă stă la dispoziție cu sprijin, asistență și informații suplimentare, dar și cu alte servicii. Contact: een@een-transilvania.ro.

De asemenea, Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare, EURADA,  dorește să vină în ajutorul solicitanților cu orice aveți nevoie, cum ar fi căutarea partenerilor, corectarea propunerilor dvs. etc, persoana de contact este Julia Colomer, e-mail: julia.colomer [at] eurada.org.