Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Aducem în atenția dumneavoastră oportunitatea de a aplica pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte „COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support, lansat în cadrul Programului privind Piața Unică (Single Market Programme) programul UE pentru sprijinirea, consolidarea guvernanței și funcționarea pieței unice.

Obiectivul acestui apel este de a ghida redresarea ecosistemului turistic prin acordarea de sprijin organizațiilor și consorțiilor din domeniul turismului, prin stimularea transformării digitale și ecologice a companiilor din turism și în special a IMM-urilor, și prin stimularea inovației, rezilienței, durabilității și calității de-a lungul lanțului valoric. Apelul vizează:

 • să sprijine IMM-urile din turism în dezvoltarea abilităților și capacităților lor în domeniul turismului durabil, creând în același timp strategii sustenabile, în conformitate cu nevoile și prioritățile teritoriale ale acestora;
 • să sprijine consolidarea capacităților și să ofere IMM-urilor asistență tehnică și informații despre lanțul valoric, prin aplicarea cadrelor și instrumentelor europene privind sustenabilitatea (cum ar fi amprenta asupra mediului, EMAS și EU Ecolabel);
 • să dezvolte un cadru de monitorizare (model integrat în modelul de afaceri al IMM-urilor care să colecteze și să pună la dispoziție în mod regulat date privind performanța IMM-urilor în materie de durabilitate, într-o manieră fezabilă și interoperabilă cu sistemele naționale de statistică;
 • să promoveze soluții inovatoare pentru turismul durabil, care să ofere afacerilor și destinațiilor o rezistență sporită la șocuri și să contribuie la intensificarea conștientizării și responsabilității sociale, economice și de mediu;
 • să construiască mecanisme eficiente pentru schimbul de bune practici și diseminarea instrumentelor transferabile și cunoașterii între IMM-uri, inclusiv la nivel european.

Acțiunile propuse în cadrul acestui apel vizează consolidarea competitivității și sustenabilității IMM-urilor din sectorul turismului, prin îmbunătățirea informațiilor privind mediul și piața și schimbul de bune practici, precum și prin stimularea capacității IMM-urilor din turism prin cooperare transnațională și transfer de cunoaștere.

Sunt vizate următoarele teme:

 • Turismul legat de conservarea patrimoniului natural și a biodiversității;
 • Dezvoltarea agroturismului, turismului sportiv, turismului rural și ecoturism-ului, cu o atenție deosebită asupra ”slow tourism” pe parcursul tuturor anotimpurilor și în legătură cu respectarea autenticității și bunăstării comunităților gazdă;
 • Dezvoltarea și sprijinirea turismului cultural în legătură cu patrimoniul cultural atât material, cât și imaterial.

 

SOLICITANȚII ELIGIBILIEntități publice sau private cu sediul în statele membre UE sau într-una din țările eligibile ale Programului.

 CONSORȚII ELIGIBILEPentru a fi eligibile, consorțiile trebuie să fie compuse din:

 • min. 5 –  max. 8 parteneri, entități legale din min. 5 –  max. 8 țări eligibile diferite;
 • min. o (1) organizație de sprijin în afaceri;
 • min. o (1) Organizație de Management al Destinației.

 

Fiecare consorțiu va sprijini direct (inclusiv sprijin financiar) un număr total de 80 de companii din domeniul turismului, din minimum 3 țări eligibile.

BUGET: 900.000 – 1.200.000 Euro / proiect

DURATA PROIECTELOR: 25 – 36 luni de la data semnării contractului

TEREMEN DEPUNERE APLICAȚII: 2 martie 2022, ora 17:00:00 CET (Bruxelles)

 

Entitățile interesate să identifice potențiali parteneri pot accesa https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44547599

 Pentru informații suplimentare despre acest apel de proiecte vă rugăm sa accesați https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-toursme_en.pdf

 Întrebările legate de conținutul acestui apel de proiecte vor fi transmise la email: eismea-smp-cosme-enquiries@ec.europa.eu