Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

În calitate de organizaţie membră a celei mai mari reţele de sprijin pentru afaceri şi inovare, Enterprise Europe Network, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru aduce în atenția dumneavoastră oportunitatea de a aplica pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte „COS-TOURINN-2020-3-04 – “Boosting the uptake of digitalisation, innovation and new technologies in tourism through transnational cooperation and capacity building, lansat în cadrul Programului COSME – programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor.

Obiectivul acestui apel este de a sprijini digitalizarea și inovarea IMM-urilor din domeniul turismului prin stimularea cooperării internaționale și creșterea capacității acestora. Apelul vizează:

 • consolidarea cooperării transnaționale și transfrontaliere, în special integrarea întreprinderilor și a altor actori din domeniul turismului în ecosistemele de inovare transnaționale și interregionale pentru a facilita o creștere inteligentă și durabilă a IMM-urilor;
 • dezvoltarea capacității și abilităților IMM-urilor de a îmbunătăți utilizarea de noi tehnologii digitale, generând noi modele de afaceri în turism;
 • promovarea de soluții inovatoare în vederea îmbunătățirii managementului turismului și a ofertei de turism, prin cooperarea în cadrul ecosistemului turistic, inclusiv a parteneriatelor public-private.

Astfel, se va avea în vedere dezvoltarea și punerea în aplicare a unor scheme de sprijin transnaționale și trans-ecosistemice pentru a întări capacitatea IMM-urilor pentru transformare digitală, inovare și soluții inteligente în domeniul turismului. Schemele de sprijin transnaționale se vor focusa pe:

 • consolidarea capacității și activităților de transfer tehnologic;
 • furnizarea de asistență tehnică și activități de incubare, accelerare și scalare a IMM-urilor din turism;
 • oferirea de sprijin financiar direct pentru consolidarea capacității IMM-urilor selectate, în digitalizare, inovare și turism inteligent;

SOLICITANȚII ELIGIBILI – Organisme publice sau private constituite și înregistrate în conformitate cu legislația națională:

 • organizații non-profit (private sau publice);
 • organizații neguvernamentale;
 • organizații de sprijin pentru afaceri (incubatoare / acceleratoare de afaceri, laboratoare, centre de inovare, universități sau alte instituții de învățământ, centre de cercetare și alte organizații relevante în desfășurarea activităților de sprijinire a afacerilor);
 • autorități publice și organisme publice de la nivel național, regional sau local și rețelele sau asociații ale acestora de la nivel european, internațional, național, regional și local sau organizații care acționează în numele unei autorități publice, responsabile sau active în domeniul turismului sau domenii conexe;
 • organizații internaționale;
 • entități private, inclusiv IMM-uri active în domeniul turismului și sprijinirii afacerilor;
 • camere de comerț și industrie;
 • instituții de formare și educație, inclusiv universități și centre de cercetare în domeniul turismului.

CONSORȚII ELIGIBILE – Pentru a fi eligibile, consorțiile trebuie să fie compuse din:

 • 5 – 10 parteneri, entități legale diferite din cel puțin 5 țări eligibile;
 • 1 – 2 parteneri, entități / organisme publice;
 • Minimum o organizație de sprijin în afaceri;

Fiecare consorțiu/rețea va sprijini direct (inclusiv sprijin financiar) un număr total de 60 de IMM-uri din domeniul turismului, din minimum 3 țări eligibile.

DURATA PROIECTELOR: 25 – 36 luni

TEREMEN DEPUNERE APLICAȚIE: 11 februarie 2021

Organizațiile interesate să găsească potențiali parteneri pot accesa https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43371027

Pentru informații suplimentare despre acest apel de proiecte vă rugăm sa accesați https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-tourinn-2020-3-04_en.pdf

Întrebările legate de conținutul acestui apel de proiecte vor fi transmise la email EASME-COSME-TOUR-INNO@ec.europa.eu