Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.

Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților. Acesta poate fi consultat în totalitate accesând website-ul ADR Centru.

În această ediție, vă atragem atenție asupra următoarelor oportunități:

 • Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care urmăresc să își digitalizeze procesele de producție din cadrul firmei. Este finanțaț prin apelul SME Transform în cadrul programului Horizon Europe. 
 • Încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
 • Asigura o sursa suplimentara de capitaluri proprii acelor companii mici care demonstreaza ca sunt capabile sa deruleze afaceri viabile si fezabile economic, sa exploateze o abordare inovativa in afaceri, sa furnizeze o certa valoare adaugata in economie, dobandind astfel o pozitie superioara in ceea ce priveste competitivitatea in mediul de afaceri local.

 

Selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2021

1.  Selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2021

Finanțator:  Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Prevenirea instituționalizării prin înființarea și/sau diversificarea de servicii sociale acordate care să răspundă nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități.

Solicitanți eligibili:

ONG-uri cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;

Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alți furnizori de servicii sociale publici sau privați, acreditați în condițiile legii.

Activități eligibile:

 • Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro, servicii de asistență și suport, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități;
 • Dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro, servicii de asistență și suport, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități.

Valoarea grantului:

Suma maximă acordată de Autoritatea finanţatoare:

 • Proiect tip I – Înființare centru de zi: 225.000 lei
 • Proiect tip II – Înființare centru respiro: 200.000 lei
 • Proiect tip III – Înființare servicii de asistență și suport: 100.000 lei
 • Proiect tip IV – Dezvoltare centru de zi: 140.000 lei
 • Proiect tip V – Dezvoltare centru respiro: 140.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Termen limita:23 august 2021, ora 12:00

Informații suplimentare

 

2. Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin Programul RO-CULTURA

Finanțator:  Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Solicitanți eligibili: Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); Instituție publică a cărei activitate principală constă în promovarea culturii rome și/sau a incluziunii persoanelor de etnie romă; Instituție de educație și/sau de cercetare de drept public sau de drept privat; Organizație neguvernamentală societate SAU societate cooperativă. 

Activități eligibile:

 • Proiectele selectate vor contribui la capacitarea (empowerment) persoanelor de etnie romă și la consolidarea identității culturale a acestora (limbă, obiceiuri, moștenire etc.) prin inițiative culturale contemporane care promovează/ valorifică cultura romă.
 • Acestea pot include promovarea culturii rome în arta și cultura contemporană, precum și creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea recepției culturii rome în societate.

Valoarea grantului: Între 50.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita:20 septembrie 2021, ora 16:00

Informații suplimentare

 

3. SME Transform

Finanțator:  EIT Manufacturing & Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care urmăresc să își digitalizeze procesele de producție din cadrul firmei.

Solicitanți eligibili:IMM-uri cu sediu în orice țară din cadrul Horizon Europe și cu o prezență industrială sau comercială semnificativă (20%) în alte state din Horizon Europe.

Activități eligibile:

 • Sprijin în timpul conceptualizării proiectului și pe perioada implementării;
 • Atragerea unor furnizori de tehnologie potriviți afacerii;
 • Facilitarea generală a proiectului;
 • Acces la rețeaua europeană de clienți, parteneri și instituții din UE;
 • Brand awareness și vizibilitate în piață.

Valoarea grantului:Maxim 150.000 de euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 30 septembrie 2021

Informații suplimentare

 

4. HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES- Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities/ Comunități rurale, de coastă și urbane rezistente, incluzive, sănătoase și verzi)

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-01 – Grasping rural diversity and strengthening evidence for tailored policies enhancing the contribution of rural communities to ecological, digital and social transitions /Abordarea diversitatii rurale si consolidarea policilor ce sporesc contribuția comunităților rurale la tranziția ecologică, digitală și socială.

Solicitanți eligibili: Parteneriate si colaborari intre instituții de cercetare, universități, ONG / ONP, asociații profesionale, sindicate, centre de educație, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, alte tipuri de organizații.

Activități eligibile:

Abordări in acord cu viziunea pe termen lung a Comisiei Europene pentru zonele rurale: pentru zone rurale ale UE mai puternice, conectate, reziliente și prospere. Proiectele vor avea in vedere dezvoltarea unor soluții inovatoare ce contribuie întelegerea diversitatii rurale si consolidarea policilor ce sporesc contribuția comunităților rurale la tranziția ecologică, digitală și socială (explorarea ruralității, prin metode multidimensionale, dezvoltarea conceptului de zone rurale funcționale, dezvoltarea de metode și instrumente de colectare de date, soluții inovatoare ce contribuie la îmbunătățirea politicilor, strategiilor și cadrelor programatice de la nivel local, national, european ce vizeaza comunitțile rurale etc.).

Valoarea grantului: Între 7.000.000 și 7.500.000 euro/proiect

Buget total: 15 mil. Euro, numar estimat proiecte finantate: 2

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 6 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

5. HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES- Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities/ Comunități rurale, de coastă și urbane rezistente, incluzive, sănătoase și verzi)

 

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02 – Expertise and training centre on rural innovation/ Centru de experitza si formare în materie de inovare rurală.

Solicitanți eligibili: Parteneriate si colaborari intre instituții de cercetare, universități, ONG / ONP, asociații profesionale, sindicate, centre de educație, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, alte tipuri de organizații.

Activități eligibile:

Consolidarea capacităților în materie de inovare rurală in acord cu Pactul Ecologic European și in cu viziunea pe termen lung a Comisiei Europene pentru zonele rurale.

Tipuri de acțiuni vizate:
• Consolidarea capacitității comunităților rurale și a actorilor implicați prin valorificarea rezultatelor proiectelor anterioare ce vizau dezvoltarea unor instrumente practice, cu accent pe inovare socială, pentru implementarea strategiilor si a foilor de parcurs in diferite domenii precum: energie, schimbari climatice, mobilitate, mediu, educatie etc. și care vizau abordări de tip smart village
• Exploatarea rezultatelor proiectelor Orizont (nu mai vechi de 5 ani) din domeniul inovării rurale și capitalizarea schimburilor de experienţă
• Dezvoltarea de modele de business pentru dezoltarea de centre/hub-uri de expertiză și formare în inovare rurală
• Promovarea dialogului international în domeniul inovării rurale.

Valoarea grantului: 5.000.000 euro

Alocare per proiect: 5.000.000 euro. Se estimeaza finantarea unui proiect.

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 6 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

6. HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES- Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities/ Comunități rurale, de coastă și urbane rezistente, incluzive, sănătoase și verzi

 

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! Apel HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01 -03 – Smart XG, last-mile and edge solutions for remote farming, forestry and rural areas /Solutii smart XG, de ultimă oră pentru agricultură silvicultură și zone rurale.

Solicitanți eligibili: Parteneriate si colaborari intre instituții de cercetare, universități, ONG / ONP, asociații profesionale, sindicate, centre de educație, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, alte tipuri de organizații.

Activități eligibile:

Activitati specifice ce contribuie la dezvoltarea unor soluții XG smart, de ultima generatie prin:
• Analiza efectelor socio-economice si de mediu a utilizarii 3G/4G/5G si a optiunilor existente pentru implementarea acestora.
• Dezvoltarea unor solutii innovative, eficiente din punct de vedere al costurilor si al Mediului, bazate pe nevoile comunitatilor
• Cresterea competitivității și durabilității sociale și de mediu a sectoarelor agricole și forestiere și a zonelor rurale prin soluții inovatoare 5G
• Dezvoltarea unor instrumente pentru facilitarea luării deciziilor, în special pentru municipalități, fermieri, silvicultori și asociațiile acestora si selectarea celor mai bune solutii de conectivitate la internet, luând în considerare aspectele tehnice, economice și de mediu.
• Cresterea eficientei energetice și atenuarea efectelor asupra climei prin analiza și dezvoltarea celor mai eficiente opțiuni de conectivitate

Proiectele trebuie să vizeze mai multe sectoare

Valoarea grantului: 10.000.000 euro

Alocare per proiect: 5.000.000 euro. Se estimeaza finantarea a 2 proiecte

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 6 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

7. HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES- Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities/ Comunități rurale, de coastă și urbane rezistente, incluzive, sănătoase și verzi)

 

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-05 Integrated urban food system policies – how cities and towns can transform food systems for co-benefits /Politici urbane integrate privind sistemul alimentar – modul în care orașele pot transforma sistemele alimentare
Tip de actiune: IA (actiuni de inovare)

Solicitanți eligibili: Parteneriate si colaborari intre instituții de cercetare, universități, ONG / ONP, asociații profesionale, sindicate, centre de educație, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, alte tipuri de organizații.

Activități eligibile:

Acțiunea vizează abordări multi și transdiciplinare.

Propunerile eligibile trebuie sa vizeze cel putin 5 orașe care nu au politici integrate ale sistemelor alimentare si sa abordeze urmatoarele nivele/aspecte:
• întelegere – cartografierea sistemelor, politicilor și acțiunilor alimentare locale, cu un accent special pe evaluarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a mediilor alimentare urbane precum și pe dezvoltarea de indicatori locali și cadre de monitorizare
• guvernanță – dezvoltarea și evaluarea proceselor de guvernanță și a sistemelor alimentare inovatoare, acțiuni de elaborare și implementare a politicilor integrate
• învățare reciprocă: întărirea sau crearea unor rețele de orașe pentru a promova schimburile de bune practici și cunoștințe.

Valoarea grantului: 12.000.000 euro. 

Se estimeaza finantarea unui singur proiect.

Contribuția beneficiarului: 30%, cu exceptia ONG (0%)

Termen limita: 6 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

8. HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES- Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities/ Comunități rurale, de coastă și urbane rezistente, incluzive, sănătoase și verzi)

 

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-06 Inside and outside: educational innovation with nature-based solutions /Sprijinirea inovației în educație prin intermediul soluțiilor bazate pe natură

Solicitanți eligibili: Rețele de colaborare pan-europene, parteneriate si colaborari intre instituții de cercetare, universități, ONG / ONP, asociații profesionale, sindicate, centre de educație, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, alte tipuri de organizații,
! Se au în vedere colaborări cu JRC (Centru Comun de Cercetare)

Activități eligibile:

Această acțiune are în vedere sprijinirea inovației în educație prin intermediul soluțiilor bazate pe natură (SBN). Sunt eligibile activități ce contribuie la dezvoltarea unor soluții verzi, bazate pe inovare socială, pentru creșterea reziliențeii și a sustenabilității orașelor și a comunităților, dezvoltarea rezilienței fizice și mentale – potențial educațional ridicat. Acest tip de soluții facilitează tranziția către orașe și teritorii mai durabile și contribuie la la construirea rezilienței acestora. Acțiunile avute în vedere sunt complementare cu cele din Clusterul 2, trebuie să fie în sinergie cu proiectele de cercetare din domeniul SBN și pot viza rețele educaționale multidisciplinare, pane-europene formate din specialiști, cercetători, autorități publice, multiplicatori, reprezentanți ai societății civile ce contribuie la dezvoltarea unor metode de conștientizare cu privire la soluțiile inovative bazate pe natură către scoli (primar, secundar, vocațional și/sau centre de formare și centre universitare (de exemplu, arhitectură și inginerie). Propunerile vor avea în vedere creșterea gradului de conștientizare a valorii SBN pentru a educa copiii și tinerii într-un mod inovator și holistic, dezvoltând competențe, valori și printr-o pedagogie activă și antrenantă. Acestea vor viza și creșterea gradului de conștientizare și de implicare publică pe termen lung cu privire la BNS și beneficiile acestora, sporind capacitatea cetățenilor de a acționa ca actori responsabili și participativi într-o societate bazată pe cunoaștere. Programele și materialele didactice SBN trebuie să fie disponibile pe scară largă în întreaga UE, iar rezultatele trebuie să fie accesibile pe Oppla.eu și Scientix.eu

Exemple de SBN includ acoperișuri verzi și pereți verzi; parcuri care pot contribui la îmbunătățirea calității aerului și pot oferi cetățenilor oportunități de agrement și exerciții; coridoare verzi care leagă ariile naturale; grădini urbane etc.

Valoarea grantului: 5.000.000 euro

Se estimeaza finantarea unui singur proiect.

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 6 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

9. HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01)- Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal / Guvernanță inovativă, observații de mediu și soluții digitale

 

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-08 Improving understanding of and engagement in bio-based systems with training and skills development/ Îmbunătățirea înțelegerii și implicării în sistemele bazate pe biologie, prin instruire și dezvoltarea abilităților

Solicitanți eligibili: Instituții publice, orașe, municipii, alte autorități publice locale, organizații regionale, ONG / ONP, instituții de cercetare, universități organizații internațională, IMM-uri, întreprinderi mari,

Activități eligibile:

Pot fi depuse abordări în acord cu Pacul Ecologic European, Planul de Acțiune al UE pentru Economie Circulară și Strategia UE privind Bioeconomia ce contribuie la dezvoltarea unor modele inovative de guvernare și care au ca rezultat o capacitate Abordările vor avea în vedere angajamentul social, susținând învățarea permanentă și recalificarea, în domeniul bioeconomiei. Se are în vedee crearea de orientări și programe de formare și mentorat în domeniul bioeeconomiei pentru regiuni și comunități locale, creșterea gradului de conștientizare, înțelegere și implicare a tuturor actorilor (în special a părților interesate implicate în învățarea adulților, recalificarea și dezvoltarea competențelor), cu accent pe co-creare și inovare socială, sprijin pentru valorificarea inovativă și sustenabilă a potențialullui local, integrarea oportunităților create de bioeconomie, dezvoltarea de noi modele de afaceri și măsuri sociale conexe pentru a permite consumatorilor, industriei și autorităților publice să treacă la un comportament responsabil, social și de mediu etc. Proiectele propuse vor asigura sinergii cu acțiunile de cercetare existente (H2020, BBIJU, BIOEAST, EIT Knowledge și comunitățile de inovare), vor asigura transparență și incluziunea tuturor actorilor.

Valoarea grantului: 5.000.000 Euro
2.500.000 Euro/proiect. Se estimează finanțarea a două proiecte.

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 6 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

10. HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01)- Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal / Guvernanță inovativă, observații de mediu și soluții digitale 

 

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-09 Revitalisation of European local communities with innovative bio-based business models and social innovation/ Revitalizarea comunităților locale europene cu modele de afaceri inovatoare bazate pe bio și inovație socială

Solicitanți eligibili: Instituții publice, organizații regionale, orașe, municipaități, alte tipuri de autorități publice, institute de cercetare, universități, IMM-uri, inclusiv start-upuri, întreprinderi mari.

Activități eligibile:

Acțiunea avansează rolul și impactul inovației bazate pe bioeconomie pentru a accelera tranziția de la o economie liniară bazată pe consum, la un sistem bazat pe biologie, eficient din punct de vedere al resurselor și circular. În cadrul acestei acțiuni pot fi dezvoltate modele de guvernanță inovative în ceea ce privește revitalizarea comunităților locale (înțelese atât în ​​sens teritorial și social), cât și la reducerea impactului lor social și asupra mediului. Propunerile trebuie să selecteze o gamă de servicii bio, relevanta la nivel local și pentru care lanțurile valorice pot fi adaptate nevoilor comunității; să se concentreze pe modele de afaceri noi/îmbunătățite, în acord cu capacități locale (materii prime, infrastructură, abilități umane etc.), să evalueze / să dezvolte sistemul de monitorizare și indicatorii  eficacității și robusteții schemelor de guvernanță existente, pentru a permite replicarea în toată Europa (de exemplu, generarea de venituri pentru toate părțile interesate, condițiile de muncă, indicatorii de mediu, implicarea socială, parametrii de inovare etc.). Propunerile trebuie să analizeze provocările existente/potențiale ce contribuie la tranziția către un comportament responsabil social și ecologic în toate domeniile (de exemplu, măsuri de reglementare, inițiative de responsabilitate corporativă, educație), asigurând incluziunea tuturor actorilor (ONG-urilor, societății civile etc.). Proiectele selectate vor asigura implicarea tuturor actorilor relevanți (autorități publice, IMM-uri, ONG-uri, furnizori de cunoștințe). Această implicare se va asigura prin intermediul unor comunicări robuste și transparente și campanii de conștientizare.

Valoarea grantului:

Buget total: 5.000.000 Euro
2.500.000 Euro/proiect

Se estimează finanțarea a două proiecte.

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 6 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

11. Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol 

 

Finanțator:  Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

Solicitanți eligibili: Grupurile de producători din sectorul agricol, care sunt recunoscute oficial de către MADR înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Activități eligibile:

 • adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
 • introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
 • stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;
 • alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.

Valoarea grantului: Maxim 100.000 euro/ an

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 29 octombrie 2021, ora 16:00

Informații suplimentare

 

12. Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor 

 

Finanțator:  Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă; Stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

Solicitanți eligibili: Fermier activ, (să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract).

Activități eligibile:

În cazul sectorului vegetal, sunt eligibile contractele de asigurare încheiate pentru culturile aferente sesiunii aflate în derulare.
În cazul culturilor duble, sunt eligibile doar contractele de asigurare încheiate pentru culturile care se regăsesc în IACS/Registrul Agricol.
• În cazul culturilor întoarse, sunt eligibile ambele contracte de asigurare încheiate pentru culturile care se regăsesc în IACS/ Registrul Agricol, dacă există documente emise de către instituții abilitate ale statului care să ateste că suprafețele respective au fost calamitate.
În cazul pepinierelor, sunt eligibile contractele de asigurare încheiate pentru pepinierele pomicole, pepinierele pentru portaltoi de viță de vie, precum și pepinierele pentru vița de vie pentru struguri de masă.
În cazul plantațiilor, sunt eligibile contractele de asigurare a producției, cu excepția pepinierelor.

Valoarea grantului:Variabilă

Contribuția beneficiarului: maxim 30%

Termen limita: 31 octombrie 2021, ora 16:00

Informații suplimentare

 

13. PROGRAMUL ERASMUS+ – CERERE DE PROPUNERI 2021

 

Finanțator:  Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Îmbunătățirea șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor lingvistice.

Solicitanți eligibili: Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. Grupurile de tineri active în domeniul tineretului, nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Activități eligibile:

Acțiunea – cheie 2 (AC2) – Parteneriate la scară mică (de mică anvergură)

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limita: 3 noiembrie 2021

Informații suplimentare

 

14. Ecosistemele de Inovare – Schema pilot Women TechEU / Elevating the scalability potential of European business (2021) (HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01)

 

Finanțator:  Uniunea Europeană 

Obiectivul programului: NOU!! Sprijinirea inovației tehnologice profunde ca bază pentru o economie modernă, bazată pe cunoaștere, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă; Promovarea conducerii feminine în industria tehnologiei profunde pentru a construi ecosisteme de inovare mai corecte, mai incluzive și mai prospere în Europa.

Solicitanți eligibili: Companii deep-tech nou-înființate, conduse de femei

Activități eligibile: Activități necesare pentrudezvoltarea susteanbila a afacerii.

De exemplu:
• actualizarea modelului de afaceri
• actualizarea și consolidarea planului de afaceri și a strategiei de creștere
• validarea modelului de afaceri
• actualizarea planului financiar
• certificări
• strategia IP și libertatea de operare
• plan comercial
• analiza pieței
• validarea clienților și evaluarea tehnică/clinică
• găsirea partenerilor și a investitorilor etc.

Valoarea grantului: 75.000 euro (suma forfetara)

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 10 noiembrie 2021, ora 17:00 Bruxelles

Informații suplimentare

 

15. Sprijin pentru start-up-uri

 

Finanțator:  Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Obiectivul programului: NOU!! O competitivitate sporită pentru întreprinderile române din domeniile menționate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și a creării de locuri de muncă.

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderi;
Întreprinderi mici;

Start-up-urile pot aplica împreună cu partenerii.
Partenerii pot fi entități din România sau într-unul dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda sau Liechtenstein).

Activități eligibile:

Inovare în industria verde

 • Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice
 • Dezvoltarea de produse, servicii și tehnologii ecologice
 • Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”

Creșterea albastră

 • Dezvoltare și investiții în turismul de coastă și maritim
 • Dezvoltare și investiții în tehnologia bio albastră
 • Dezvoltarea și investițiile în resursele miniere ale fundului mării
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeurile și deșeurile marine
 • Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru alimentarea cu apă, inclusiv desalinizarea

TIC

 • Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor TIC
 • Dezvoltarea de produse / procese / soluții folosind componente TIC

Valoarea grantului: Între 10.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 15%

Termen limita: 18 noiembrie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

16. PROGRAMUL ERASMUS+ – CERERE DE PROPUNERI 2021

 

 

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! Îmbunătățirea șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor lingvistice.

Solicitanți eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului.

Grupurile de tineri active în domeniul tineretului, nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Activități eligibile:

Acțiunea – cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
• Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – 5 octombrie 2021
• Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior
• Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar și al educației pentru adulți
• Programele comune de masterat Erasmus Mundus
• Acreditările Erasmus în EFP, învățământul școlar și educația adulților – 19 noiembrie 2021

Acțiunea – cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
• Parteneriate strategice în domeniul tineretului
• Parteneriate strategice în domeniul educației și formării – 3 noiembrie 2021
• Universitățile europene
• Alianțele cunoașterii
• Alianțele competențelor sectoriale
• Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior
• Consolidarea capacităților în domeniul tineretului
• Centre de excelență profesională – 7 septembrie 2021
• Academii Erasmus pentru cadrele didactice – 7 septembrie 2021
• Alianțe pentru inovare – 7 septembrie 2021

Acțiunea – cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor
Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii Activitățile Jean Monnet și Sport

Valoarea grantului: Variabila

Contribuția beneficiarului: Variabila

Termen limita:

Informații suplimentare

 

17. Investitii Directe în Companii Startup

 

 

Finanțator:  Romania Investment Partners

Obiectivul programului: NOU!! Asigurarea unei surse suplimentare de capitaluri proprii acelor companii startup care demonstreaza ca sunt capabile sa deruleze afaceri viabile si fezabile economic, sa exploateze o abordare inovativa in afaceri, sa furnizeze o certa valoare adaugata in economie, dobandind astfel o pozitie superioara in ceea ce priveste competitivitatea in mediul de afaceri local.

Solicitanți eligibili:

Programul de Investitii Directe se adreseaza atat companiilor startup deja infiintate (si care nu au deloc istoric de functionare) cat si celor care se vor infiinta (ca urmare a finantarii planului de afaceri propus).

Activități eligibile:

Mix de investitii de tipul Venture Capital + Mergers & Acquisitions scalate la nivel de micro-investitie

Schema de Investitii Directe este implementata sub forma unei Facilitati Financiare Competitive bazata pe generarea Ideilor de Afaceri si finantata exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri propuse de societatile startup (sau de catre asociatii/actionarii majoritari ce urmeaza a le infiinta), planuri care se constituie in afaceri/proiecte ce urmeaza a fi implementate de catre solicitantii finantati in cadrul Schemei.

Valoarea grantului: 100.000 euro / 200.000 euro per plan de afacere

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

18. Investitii Directe in Companii Micro

 

 

Finanțator:  Romania Investment Partners

Obiectivul programului: NOU!! Asigurarea unei surse suplimentare de capitaluri proprii acelor companii micro care demonstreaza ca sunt capabile sa deruleze afaceri viabile si fezabile economic, sa exploateze o abordare inovativa in afaceri, sa furnizeze o certa valoare adaugata in economie, dobandind astfel o pozitie superioara in ceea ce priveste competitivitatea in mediul de afaceri local.

Solicitanți eligibili:

Companiile micro care prezinta un istoric de functionare, indiferent de anul infiintarii.

Activități eligibile:

Investitiile Directe acordate companiilor micro selectate reprezinta capitalizari (nerambursabile si nepurtatoare de dobanzi) pentru care nu este necesara asigurarea unui aport propriu de capital si nici prezentarea de garantii proprii din partea beneficiarilor, Investitiile respective fiind realizate sub forma unui plasament privat de capital (seed capital funding);

In schimbul acestor Investitii Directe, Compania investitoare va dobandi un procent fix de 10% (in contul unei capitalizari directe in cuantum de 100.000 – 1.000.000 euro) sau de 20% (in contul unei capitalizari directe in cuantum de 200.000 – 2.000.000 euro) in capitalul social al societatilor micro capitalizate.

Valoarea grantului: 100.000 – 1.000.000 euro / 200.000 – 2.000.000 euro per plan de afacere

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

19. Investitii Directe in Companii Mici

 

 

Finanțator:  Romania Investment Partners

Obiectivul programului: NOU!!   Asigura o sursa suplimentara de capitaluri proprii acelor companii mici care demonstreaza ca sunt capabile sa deruleze afaceri viabile si fezabile economic, sa exploateze o abordare inovativa in afaceri, sa furnizeze o certa valoare adaugata in economie, dobandind astfel o pozitie superioara in ceea ce priveste competitivitatea in mediul de afaceri local.

Solicitanți eligibili: Companii SRL/SA eligibile

Companiile mici care prezinta un istoric de functionare, indiferent de anul infiintarii

Activități eligibile:

Mix de investitii de tipul Venture Capital + Mergers & Acquisitions scalate la nivel de micro-investitie).

Schema de Investitii Directe este implementata sub forma unei Facilitati Financiare Competitive bazata pe generarea Ideilor de Afaceri si finantata exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri propuse de societatile mici, planuri care se constituie in afaceri/proiecte ce urmeaza a fi implementate de catre solicitantii aprobati in cadrul Schemei.

Programul de Investitii Directe se adreseaza companiilor mici care prezinta un istoric de functionare, indiferent de anul infiintarii.

Valoarea grantului: Fonduri in valoare de 200.000 – 1.500.000 euro / 400.000 – 3.000.000 euro per plan de afacere

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

20. Finantari Directe pentru Companii Micro

 

 

Finanțator:  Romania Investment Partners

Obiectivul programului: NOU!!   Asigurarea unei surse suplimentare de capitaluri atrase acelor companii micro care demonstreaza ca sunt capabile sa deruleze afaceri viabile si fezabile economic, sa exploateze o abordare inovativa in afaceri, sa furnizeze o certa valoare adaugata in economie, dobandind astfel o pozitie superioara in ceea ce priveste competitivitatea in mediul de afaceri local.

Solicitanți eligibili: Companiile micro care prezinta un istoric de functionare, indiferent de anul infiintarii.

Activități eligibile:

Facilitate de capitalizare a companiilor de tip micro prin intermediul atragerii de credite si capitaluri imprumutate sub forma unei participatii private la capitalurile totale ale companiei (finantari de tipul Private Debt scalate la nivel de micro-finantare).

Schema de Finantari Directe este implementata sub forma unei Facilitati Financiare Competitive bazata pe generarea Ideilor de Afaceri si finantata exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri propuse de societatile micro, planuri care se constituie in afaceri/proiecte ce urmeaza a fi implementate de catre solicitantii aprobati in cadrul Schemei.

Valoarea grantului: 50.000 – 800.000 euro per plan de afacere

Contribuția beneficiarului: Capitaluri purtatoare de dobanzi pentru solicitant

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

21. Finantari Directe pentru Companii Mici

 

 

Finanțator:  Romania Investment Partners

Obiectivul programului: NOU!!  Asigurarea unei surse suplimentare de capitaluri atrase acelor companii mici care demonstreaza ca sunt capabile sa deruleze afaceri viabile si fezabile economic, sa exploateze o abordare inovativa in afaceri, sa furnizeze o certa valoare adaugata in economie, dobandind astfel o pozitie superioara in ceea ce priveste competitivitatea in mediul de afaceri local.

Solicitanți eligibili: Companiile mici care prezinta un istoric de functionare, indiferent de anul infiintarii

Activități eligibile:

Capitalizare a companiilor de tip mici prin intermediul atragerii de credite si capitaluri imprumutate sub forma unei participatii private la capitalurile totale ale companiei (finantari de tipul Private Debt scalate la nivel de micro-finantare).

Schema de Finantari Directe este implementata sub forma unei Facilitati Financiare Competitive bazata pe generarea Ideilor de Afaceri si finantata exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri propuse de societatile mici, planuri care se constituie in afaceri/proiecte ce urmeaza a fi implementate de catre solicitantii aprobati in cadrul Schemei.

Valoarea grantului: 100.000 – 1.000.000 euro per plan de afacere

Contribuția beneficiarului: Capitaluri purtatoare de dobanzi pentru solicitant

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

22. Redresare, Restructurare, Reorganizare, Refinantare, Recapitalizare

 

 

Finanțator:  Romania Investment Partners

Obiectivul programului: NOU!!

Furnizarea (atat debitorilor cat si creditorilor) companiilor aflate in dificultate/ insolventa, Solutii Personalizate de Consultanta si Capitalizare pentru:

Redresarea, Reorganizarea si Transformarea;

Restructurarea, Recapitalizarea si Refinantarea;
Achizitia/ Vanzarea, Finantarea, Refinantarea;

Finantarea, Refinantarea, Recapitalizarea

Solicitanți eligibili: lCompanii SRL/ SA eligibile

Activități eligibile: 

• Modalitate flexibila si adaptabila de accesare a unor Servicii si Solutii Integrate de Consultanta si Finantare/Investitii pe Termen Mediu si Lung pentru companiile eligibile aflate in dificultate, in pre-insolventa si in insolventa.
• Fara aport propriu de capital din partea solicitantului;
• Fara garantii proprii din partea solicitantului;
• Capitalizarea acopera integral necesarul de finantare aferent planului de capitalizare agreat;
• Toate cheltuielile aferente planului de capitalizare aprobat sunt eligibile pentru finantare;

Valoarea grantului: Capitaluri nerambursabile direct de solicitant (in cazul Investitiilor) sau rambursabile direct de solicitant (in cazul Finantarilor);

Contribuția beneficiarului: Capitaluri nepurtatoare de dobanzi pentru solicitant (in cazul Investitiilor) sau purtatoare de dobanzi pentru solicitant (in cazul Finantarilor);

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

23. Investitii/Finantari Directe a Proiectelor bazate pe Accesarea Fondurilor Structurale Nerambursabile

 

 

Finanțator:  Romania Investment Partners

Obiectivul programului: NOU!! Asigurarea unei surse alternative de capitaluri in ceea ce priveste asigurarea co-finantarii proprii din partea solicitantilor in cadrul Proiectelor bazate pe Accesarea Fondurilor Structurale Nerambursabile.

Solicitanți eligibili: lCompanii SRL/ SA eligibile

Activități eligibile: 

O alternativa facila pentru solicitantii eligibili de a accesa sursele financiare necesare in vederea asigurarii cotei proprii de cofinantare a proiectelor eligibile se poate implementa:
• fie ca o facilitate de capitalizare prin intermediul atragerii de capitaluri proprii: sub forma unei participatii private la capitalul companiei (investitii de tipul Venture Capital + Mergers & Acquisitions scalate la nivel de micro-investitie);
• fie ca o facilitate de capitalizare prin intermediul atragerii de credite si capitaluri imprumutate: sub forma unei participatii private la capitalurile totale ale companiei (finantari de tipul Private Debt scalate la nivel de micro-finantare);
• fie ca un mix intre cele doua facilitati de capitalizare: partial sub forma unei investitii si partial sub forma unei finantari (capitalizari de tipul Private Capital scalate la nivel de micro-capitalizare).

Valoarea grantului: 50.000 – 3.000.000 euro per plan de afacere;

Contribuția beneficiarului: Capitaluri Nepurtatoare si/sau Purtatoare de dobanzi pentru solicitant

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

24. Apelul pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative 

 

 

Finanțator:  Uniunea Europeană 

Obiectivul programului: Intenționează să consolideze capacitățile sectoarelor culturale și creative europene de a face față provocărilor comune și de a alimenta talentele, de a inova, de a prospera și de a genera locuri de muncă.

Solicitanți eligibili: Rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene

Activități eligibile: 

• consolidare a capacităților, implementate de rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene.

• dezvoltarea, crearea, producția, diseminarea și conservarea bunurilor și serviciilor, care întruchipează expresii culturale, artistice sau de altă natură creativă, precum și educație sau gestionare, legate de aceste activități.

• sectoarele includ, printre altele, arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, meșteșuguri artistice, audiovizuale (inclusiv film, televiziune, jocuri video și multimedia), patrimoniu cultural tangibil și intangibil, design (inclusiv design de modă), festivaluri, muzică, literatură, spectacol de artă (inclusiv teatru și dans), cărți și edituri, radio și arte vizuale.

Valoarea grantului: Maxim 825.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 20%

Termen limita: 26 august 2021 (ora 18:00 a României)

Informații suplimentare

 

25. Apelul destinat entităților culturale paneuropene 

 

 

Finanțator:  Uniunea Europeană 

Obiectivul programului: Scopul programului este de a oferi oportunități de formare, profesionalizare și performanță pentru tinerii artiști talentați.

Solicitanți eligibili:

Organizațiile culturale – în acest caz, orchestre, al căror scop este de a oferi oportunități de formare, profesionalizare și performanță pentru tinerii artiști talentați.

State membre UE, inclusiv din țări și teritorii de peste mări, state non-membre UE, state SEE și țări asociate programului Europa Creativă sau țări care se află în cursul negocierilor pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului.

Activități eligibile: 

• sprijinirea consolidării capacității și a profesionalizării tinerilor muzicieni talentați, oferindu-le standarde înalte de dezvoltare a carierei prin oportunități de recrutare, formare și de reprezentații.

Acțiunile trebuie:
• să implice tineri muzicieni talentați din Europa;
• să adopte o abordare riguroasă, transparentă și favorabilă incluziunii în ceea ce privește recrutarea și formarea tinerilor artiști;
• activitățile de recrutare ar trebui realizate pentru a reflecta diversitatea muzicală și culturală a Europei;
• să ofere artiștilor vizați posibilități adecvate de a performa, în special pentru publicul nou sau tânăr, prin utilizarea unor mijloace adecvate, inclusiv spectacole live sau prin instrumente digitale.

Valoarea grantului: Maxim 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Termen limita: 26 august 2021 (ora 18:00 a României)

Informații suplimentare

 

26. Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea publicului

 

 

Finanțator: Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

Obiectivul programului:

a) consolidarea antreprenoriatului cultural;
b) dezvoltarea publicului;
c) întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între statele donatoare și România.

Solicitanți eligibili:

Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.)

Organizație neguvernamentală

Societate comercială și societate cooperativă

Activități eligibile: 

 • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.);
 • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, altele decât minoritatea romă;
 • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect prin activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc.;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • abordări interdisciplinare.

Valoarea grantului: Între 50.000 – 200.000 euro


Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 31 august 2021

Informații suplimentare

 

27. Apelul pentru proiecte de cooperare europeană. Proiecte de mai mică amploare, medie și mare

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectivul programului: Sprijinirea proiectelor care implică o mare diversitate de actori activi în diferite sectoare culturale și creative, pentru a desfășura un spectru larg de activități și inițiative.

Proiectele europene de cooperare sunt, de asemenea, concepute pentru a contribui la punerea în aplicare a inițiativelor politice emergente ale UE, cum ar fi Noul Bauhaus european.

Solicitanți eligibili:

Teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc., active în sectoarele culturale și creative.

Implică operatori din minim 3 țări eligibile. (amploare mică)

Implică operatori din minim 5 țări eligibile. (amploare medie)

Implică operatori din minim 10 țări eligibile. (amploare mare)

Entități publice sau private stabilite în:

Țările membre UE
Țările participante la programul Europa Creativă
Țările SEE listate și țările asociate Programului Europa Creativă sau țările aflate în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului

Activități eligibile: 

 • Crearea și circulația transnațională: acolo unde este necesară cooperarea transnațională din motive artistice și financiare. Acest lucru este pentru a crește dimensiunea europeană a procesului artistic și creativ. Coproducția este, de asemenea, un instrument de stimulare a creativității, de partajare a resurselor și de facilitare a distribuției transnaționale a conținutului și a circulației artiștilor. Proiectele vor trebui să ia în considerare noul context, cum ar fi problemele legate de sănătate sau de mediu și să integreze modalități inovatoare (digitale) de producere și diseminare a conținutului.

  Inovare: este necesară pentru evoluția sectorului și competitivitatea acestuia. Inovația trebuie înțeleasă într-un mod larg. Inovațiile nu sunt neapărat de natură tehnologică și pot include dezvoltarea și experimentarea de noi practici sau noi modele, ci și transferul și diseminarea de bune practici din regiuni sau sectoare europene mai avansate către alte regiuni din Europa sau discipline.

Valoarea grantului:

Pentru proiecte de amploare mica:

Maxim 200.000 euro

Pentru proiecte de amploare medie:

Maxim 1.000.000 euro

Pentru proiecte de amploare mare:

Maxim 2.000.000 euro


Contribuția beneficiarului:

Pentru proiecte de amploare mica: Minim 20%

Pentru proiecte de amploare medie: Minim 30%

Pentru proiecte de amploare mare: Minim 40%

Termen limita: 7 septembrie 2021 (ora 18:00 a României)

Informații suplimentare

 

28. Energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică – Apelul 5(a) „Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare”

 

 

Finanțator: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României

Obiectivul programului: Creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, energia (energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologiile/ soluțiile/ serviciile dezvoltate pentru securitatea energetică).

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România.

Parteneri eligibili

Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, stabilită ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România

Activități eligibile: 

• tehnologii noi pentru provocări în tranzițiile energetice de la combustilii fosili, bazate pe emisii mai reduse de carbon;
• cercetare și dezvoltare referitoare la tehnologii, echipamente, instrumente, soluții, materiale etc. pentru tranziția energetică;
• tehnologii de rețea inteligentă;
• valorificarea energetică a deșeurilor;
• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. pentru captarea și stocarea carbonului (CCS) – atât timp cât fac parte dintr-un proiect integrat.

Valoarea grantului: Între 200.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limita: 14 octombrie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

29. Energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică – Apelul 5(b) „Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare”

 

 

Finanțator: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României

Obiectivul programului: Creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, energia (energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologiile/ soluțiile/ serviciile dezvoltate pentru securitatea energetică).

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România.

Parteneri eligibili

Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau România

Activități eligibile: 

• tehnologii noi pentru provocări în tranzițiile energetice de la combustilii fosili, bazate pe emisii mai reduse de carbon;
• cercetare și dezvoltare referitoare la tehnologii, echipamente, instrumente, soluții, materiale etc. pentru tranziția energetică;
• tehnologii de rețea inteligentă;
• valorificarea energetică a deșeurilor;
• studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. pentru captarea și stocarea carbonului (CCS) – atât timp cât fac parte dintr-un proiect integrat.

Valoarea grantului: Între 200.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limita: 14 octombrie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

30. Regenerabile -Hidroenergie

 

 

Finanțator: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României

Obiectivul programului: Creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, energia (energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologiile/ soluțiile/serviciile dezvoltate pentru securitatea energetică).

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România.

Activități eligibile: 

• generarea de energie în baraje fără motor construite inițial pentru alimentarea cu apă, apă de răcire pentru industrie sau irigație;
• siguranța hidrocentralelor clasice operate în condiții proiectate;
• siguranța hidrocentralelor vechi împotriva efectelor pericolelor naturale;
• instalații de depozitare a pompelor.

Valoarea grantului: Între 200.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limita: 14 octombrie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

31. Schema de granturi mici – Apelul 5 „Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare”

 

 

Finanțator: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României

Obiectivul programului: Creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, energia (energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologiile/ soluțiile/ serviciile dezvoltate pentru securitatea energetică).

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România

Parteneri eligibili

Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau România

Activități eligibile: 

• tehnologii noi pentru provocări în tranzițiile energetice de la combustilii fosili, bazate pe emisii mai reduse de carbon;
• cercetare și dezvoltare referitoare la tehnologii, echipamente, instrumente, soluții, materiale etc. pentru tranziția energetică;
• tehnologii de rețea inteligentă;
• valorificarea energetică a deșeurilor;
studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. pentru captarea și stocarea carbonului (CCS) – atât timp cât fac parte dintr-un proiect integrat.

Valoarea grantului: Între 50.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limita: 14 octombrie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

32.  Programul IMM INVEST ROMANIA

 

 

Finanțator: FNGCIMM

Obiectivul programului: Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit.

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii 

Activități eligibile: 

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:
a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei;

b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea grantului: 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

33.  Subprogramul AGRO IMM INVEST

 

 

Finanțator: FNGCIMM

Obiectivul programului: Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit.

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii 

Activități eligibile: 

• Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii.

Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat de Program.

Valoarea grantului: Maxim 270.000 euro pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, Maxim 225.000 euro pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; Maxim 1.800.000 euro pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar.

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

34.  Subprogramul AGRO IMM INVEST

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectivul programului: Programul va contribui la răspunsul asupra impactului pandemiei Covid-19, promovând modalități de integrare și integrare a drepturilor copiilor în răspunsurile la această situație și la orice alte situații de urgență și va contribui la punerea în aplicare a acțiunilor propuse de UE Strategia privind drepturile copilului. 

Solicitanți eligibili: Entități publice sau private din statele membre UE sau țările SEE, parte din programul CERV

Activități eligibile: 

• Evaluarea lecțiilor învățate din situația Covid-19 în contextul impactului acesteia asupra drepturilor copilului, oferirea de recomandări pentru integrarea drepturilor copilului și plasarea drepturilor și nevoilor copiilor în centrul răspunsurilor politice în situații de urgență la nivel național și/sau local și luarea aspectele specifice sexelor luate în considerare;
• Sondaje, consultări, focus grupuri și alte tipuri de întâlniri online și offline (dacă este posibil) care să asigure participarea copiilor la evaluarea impactului pandemiei
• Analiza informațiilor primite de la copii,
• Dezvoltarea de noi proiecte, inițiative pentru copii care să ia în considerare nevoile și opiniile copiilor exprimate în timpul consultărilor
• Consolidarea capacităților, activități de formare, campanii de informare pentru autoritățile locale relevante și creșterea gradului de conștientizare a acestora asupra drepturilor și nevoilor copiilor
• În cooperare cu copiii, proiectarea, stabilirea și/sau consolidarea protocoalelor și mecanismelor care oferă sprijin copiilor afectați în cea mai mare parte de situația Covid-19.

Valoarea grantului: Minim 75.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Termen limita: 7 septembrie 2021, ora 17:00 CET

Informații suplimentare

 

34.  Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Alte surse de energie regenerabilã

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectivul programului: Mai puțină energie consumatoare de carbon și creșterea siguranței aprovizionării.

Solicitanți eligibili: 

Entități:
private sau publice;
comerciale sau necomerciale;

Organizațiile neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România.

Activități eligibile: 

Apelul poate oferi sprijin pentru proiecte care vor dezvolta și implementa activități care vizează producția de energie/electricitate din alte surse de energie regenerabilă (alte RES):
• proiecte care utilizează substraturi bio-bazate (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri de sacrificare, culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) pentru producerea de energie electrică și încălzire/ răcire în comunitățile locale;
• dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiecte de deșeuri în energie;
• energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de energie electrică pentru consumul propriu al solicitantului (nu pentru vânzare în scopuri de profit);
• instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de furnizorul echipamentului, ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Valoarea grantului: Între 200.000 și 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Termen limita: 8 septembrie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

35.  Apel de proiecte adresat Autorităților Naționale pentru Protecția Datelor

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectivul programului: Facilitarea implementării obligațiilor GDPR de către întreprinderile mici și mijlocii și sensibilizarea publicul larg despre GDPR

Solicitanți eligibili: 

Autoritățile naționale pentru protecția datelor

Partenerii pot fi entități publice sau organizații private

Activități eligibile: 

Ajutarea autorităților naționale de protecție a datelor să ajungă la întreprinderi și publicul larg prin:
• sprijinirea activităților desfășurate de autoritățile naționale de protecție a datelor pentru a facilita implementarea obligațiilor GDPR de către întreprinderile mici și mijlocii; aceste activități pot include în special furnizarea de îndrumări practice, șabloane și instrumente digitale destinate întreprinderilor mici și mijlocii care pot fi reproduse în alte state membre;
• sprijinirea activităților desfășurate de autoritățile de protecție a datelor pentru a sensibiliza publicul larg despre GDPR.

Valoarea grantului: Minim 75.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Termen limita: 9 septembrie 2021, ora 17:00 CET

Informații suplimentare

 

36.  Schema pentru proiecte individuale, apel II

 

 

Finanțator: Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Obiectivul programului: Finanțarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor/ produselor, proceselor și soluțiilor inovatoare verzi, albastre sau TIC

Se propune creșterea competitivității pentru întreprinderile românești din ariile enunțate anterior, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și crearea de locuri de muncă

Solicitanți eligibili: 

IMM-urile cu cel mult 25% drept de proprietate publică, înregistrate ca persoane juridice în România de cel puțin 3 ani la data limită de depunere.

Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România.

Activități eligibile: 

Inovația industriei ecologice
• Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice
• Dezvoltarea de produse și servicii ecologice
• Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”

TIC
• Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor TIC
• Dezvoltarea de produse/procese/soluții folosind componente TIC

Dezvoltarea albastră – Blue Growth
• Dezvoltare și investiții în suprastructuri maritime;
• Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritime;
• Dezvoltare și investiții în turismul costier și maritime;
• Dezvoltare și investiții în biotehnologie albastră;
• Dezvoltare și investiții în resurse miniere de fond marin;
• Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră;
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii;

Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gunoi și deșeuri marine, desalinizarea apei.

Valoarea grantului: Între 200.000 și 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 50%

Termen limita: 15 septemebrie 2021, ora 13:00

Informații suplimentare

 

37.  Schema de granturi mici, apel II

 

 

Finanțator: Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Obiectivul programului: Creșterea creării valorii și creșterii durabile în sectorul de afaceri din România. Programul urmărește să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung între Norvegia și România, pe baza dezvoltării și inovării afacerilor

Solicitanți eligibili: 

Întreprinderi cu cel mult 25% proprietate publică, stabilite ca persoane juridice în România;

Pentru domeniul „Green Industry Innovation”, sunt eligibile și organizațiile non-profit înființate ca persoane juridice în România

Parteneri eligibili:

Orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România

Activități eligibile: 

Inovație în Industria Verde („Green Industry Innovation”)
• Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii inovatoare ecologice
• Dezvoltarea de produse ecologice, servicii, tehnologii
• Dezvoltarea și implementarea unor procese de producție mai ecologice

Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”)
• Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri maritime
• Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritim
• Dezvoltarea și investițiile în turismul de coastă și maritim
• Dezvoltare și investiții în biotehnologie albastră
• Dezvoltarea și investițiile în resursele miniere ale fundului mării
• Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeurile și deșeurile marine
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru alimentarea cu apă, inclusiv desalinizarea

TIC
• Dezvoltarea produselor, serviciilor, tehnologiilor TIC.

Valoarea grantului: Între 50.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 50%

Termen limita: 22 septembrie 2021, ora 13:00

Informații suplimentare

 

37.  Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă. Energie geotermală

 

 

 

Finanțator: Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Obiectivul programului: Apelul susține proiectele concentrate pe reducerea consumului de carbon și dezvoltarea producției de energie geotermală

Solicitanți eligibili: 

Orice persoană juridică privată sau publică, comercială sau necomercială, ONG-uri

Parteneriate formate din tipurile de entități enumerate anterior, din România

Activități eligibile: 

 • dezvoltarea și investițiile în furnizarea de energie geotermală a clădirilor publice, a clădirilor de birouri, a mall-urilor, a siturilor și clădirilor industriale, precum și a locuințelor private în calitate de beneficiari finali;
 • activități de creștere a capacității de producție a energiei geotermale;
 • instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea echipamentelor, furnizate de furnizorul echipamentului, ca parte integrată a unui proiect de investiții (activitate secundară în cadrul proiectului de investiții);
 • reînnoirea/retehnologizarea sistemului de distribuție geotermală (activitate secundară).

Valoarea grantului: Minim 200.000 euro – Maxim 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limita: 30 septembrie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

38. EIC Pathfinder: Finanțări pentru dezvoltarea ideilor inovative din domeniul științei și tehnologiei (PROGRAMUL ORIZONT EUROPA)

Finanțator:  Uniunea Europeană 

Obiectivul programului: NOU!! Susținerea explorării ideilor îndrăznețe pentru tehnologii radical noi. Programul salută colaborarea științifică de ultimă generație cu risc ridicat / câștig ridicat și interdisciplinar care stau la baza progreselor tehnologice.

Solicitanți eligibili:

Pathfinder Open:

 • Universități,
 • Centre de cercetare,
 • IMM-uri,
 • Startup-uri,
 • Parteneri industriali,
 • Persoane fizice,
 • organizate în consorții formate din minim 3 entități independente, cel puțin una dintre ele este resortisant într-un stat UE sau partener.

Pathfinder Challenges:

 • Orice tip de entitate, din state UE sau partenere și din țări cu venituri mici și medii,
 • Organizații internaționale, inclusiv centre de cercetare europene,
 • care pot aplica în mod individual sau printr-un consorțiu format din minim 2 entități independente.

Activități eligibile:

Programul are 2 componente:

Pentru EIC Pathfinder Open sunt așteptate cereri de finanțare pentru proiecte ștințifice sau tehnologice din orice domeniu, cu respectarea eticii și a utilizării corespunzătoare a inteligenței artificiale.

EIC Pathfinder Challenges impune direcții de cercetare prin provocările lansate. Astfel, entitățile care își introduc aplicația pentru acest program, pe lângă respectarea normelor de etică ștințifică, trebuie să întreprindă activități precum:

 • dezvoltarea unor concepte noi, fie să demonstreze, să valideze sau să aducă un plus de valoare unei metode de captare, prelucrare, înțelegere și potrivire a datelor aplicabilă și sistemelor, nu doar omului (asemeni senzorilor);
 • dezvoltarea de aplicații pentru măsurarea și stimularea țesutului cerebral;
 • aporturi în progresul terapiei genice și celulare;
 • noi modalități de producere bio de hidrogen;

proiectare de materiale vii de construcție (corpuri de diferite forme și dimensiuni, cu multiple utilizări).

Valoarea grantului:

Pathfinder Open:
+/- 3 milioane EUR/cerere
Pathfinder Challenges:
+/- 4 milioane EUR/cerere

Contribuția beneficiarului: –

Termen limita:

Pathfinder Open: 19 mai 2021
Pathfinder Challenges: 27 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

39. EIC Accelerator: Extinderea inovațiilor cu impact ridicat (PROGRAMUL ORIZONT EUROPA)

Finanțator:  Uniunea Europeană 

Obiectivul programului: NOU!! Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii individuale (IMM-uri), în special startup-urile și companiile spinout pentru a dezvolta și extinde inovațiile

Solicitanți eligibili:

Intreprinderi resortisante ale unui stat UE sau ale unui stat partener Horizon 2020:

 • IMM-uri, cu o singură sucursală;
 • societăți mici cu capitalizare medie, cu maxim 500 de angajați, eligibile doar pentru secțiunea de investiții pentru scalare;
 • persoane juridice/persoane fizice care doresc să deschidă un IMM/o societate mică cu capitalizare medie.

Persoane juridice/persoane fizice non-UE care doresc să înființeze un IMM/să relocheze unul într-un SM sau partener.

Activități eligibile:

Program este format din 2 tipuri de finanțări:

 • EIC Accelerator open, care își propune sprijinirea oricăror inovații, indiferent de domeniu;

EIC Accelerator challenge, care vine în ajutorul inovațiilor cu impact asupra măsurilor de redresare economică a Pactului verde european, a Strategiei Digitale și a tehnologizării sistemului medical.

Valoarea grantului:

Pentru costurile de dezvoltare a inovațiilor:
până la 2,5 milioane euro, sub formă de granturi.

Pentru costurile de scalare și cheltuielile necesare:
până la 15 milioane euro, sub formă de investiție directă la capital.

Contribuția beneficiarului: –

Termen limita:

Pentru companii cu o singură filială: 6 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

 

40. Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Alte surse de energie regenerabilã (GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 – 2021)

Finanțator:  Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Mai puțină energie consumatoare de carbon și creșterea siguranței aprovizionării.

Solicitanți eligibili:

Entități:
private sau publice;
comerciale sau necomerciale;

Organizațiile neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România.

Activități eligibile:

Apelul poate oferi sprijin pentru proiecte care vor dezvolta și implementa activități care vizează producția de energie/electricitate din alte surse de energie regenerabilă (alte RES):

 • proiecte care utilizează substraturi bio-bazate (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri de sacrificare, culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) pentru producerea de energie electrică și încălzire/ răcire în comunitățile locale;
 • dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiecte de deșeuri în energie;
 • energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de energie electrică pentru consumul propriu al solicitantului (nu pentru vânzare în scopuri de profit);
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de furnizorul echipamentului, ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Valoarea grantului:

Minim 200.000 euro
Maxim 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limita: 8 septembrie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

41. Corpul european de solidaritate

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! Sprijinirea tinerilor care doresc să se implice în activități de voluntariat într-o varietate de domenii, de la sprijinirea persoanelor aflate în dificultate la sprijinirea acțiunilor în domeniul sănătății și al mediului, în întreaga UE și în afara acesteia. Prioritatea din acest an va fi sănătatea, voluntarii fiind mobilizați să lucreze la proiecte care vizează provocările din domeniul sanitar, inclusiv impactul pandemiei de COVID-19, precum și redresarea.

Solicitanți eligibili:

Orice organism public sau privat poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

În plus, grupurile de tineri înregistrați pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate.

Activități eligibile:

 • Proiecte de voluntariat
 • Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată
 • Proiecte de solidaritate
 • Eticheta de calitate pentru activitățile de voluntariat în spiritul solidarității
 • Eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar

Valoarea grantului: –

Contribuția beneficiarului: –

Termen limita: 5 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

42. Hotărâre care modifică și completează Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia”

Finanțator:  Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Producția autohtonă de usturoi

Solicitanți eligibili:

Producătorii agricoli

Activități eligibile: Solicitantul eligibil trebuie să cultive o suprafață cu usturoi de minimum 3.000 mp, obținând o producție de minimum 3 kg/10 mp

Valoarea grantului: 3000 euro/ ha

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 29 noiembrie 2021

Informații suplimentare

 

42. Premierea participării la Orizont 2020

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării; Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea Europeană de excelență; Creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont 2020, precum și a rolului jucat de către aceștia în viitoarele proiecte Orizont 2020; Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare internațională; Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare.

Solicitanți eligibili:

Organizații de cercetare de drept public sau privat din Romania care implementează proiectele câștigate la competițiile Orizont 2020.

Activități eligibile:

Finanțarea națională se alocă pentru activități suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.). Aceasta finanțare va fi alocată departamentului din universitate sau institutului, care derulează proiectul finanțat de Comisia Europeană.

Activitățile propuse trebuie să conducă la consolidarea capacității instituționale de a participa în mod susținut la noi competiții organizate în cadrul Programului Cadru Orizont 2020.

Valoarea grantului:

25% din valoarea grantului de tip ERC;
15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair;

Pentru restul instrumentelor de finanțare din Programul Orizont 2020:

 • 10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din România in calitatea de coordonator al proiectului;
 • 7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din România în calitatea de coordonator de pachet de lucru.

Contribuția beneficiarului: 0% 

Termen limita: Depunere continuă

Informații suplimentare

 

43. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare.

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
 • restructurarea şi reconversia podgoriilor;
 • asigurarea recoltei;
 • investiţii;
 • distilarea subproduselor.

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.

Valoarea grantului: –

Contribuția beneficiarului: minim 50% 

Termen limita: Depunere continuă

Informații suplimentare

 

44. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1)

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;

 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

 • Furnizori autorizați de formare profesională;

 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;

 • Asociații și fundații;

 • Organizații sindicale;

 • Organizații patronale;

 • Întreprinderi sociale de inserție;

 • Angajatori;

 • Camere de Comerţ şi Industrie.

 • Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene

Activități eligibile:

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice acestor strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt:

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 • Combaterea discriminării și a segregării

Valoarea grantului: 

Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate

Suma minimă aferentă unei fișe de proiect este 101.000 euro, echivalentul minim a 477.437,10 RON.

Contribuția beneficiarului: Variabilă 

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

45. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 224/ 30 decembrie 2020 cu modificările ulterioare privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Reducerea impactului negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID-19.

Solicitanți eligibili: Întreprinderile din industria ospitalității (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), afectate de efectele pandemiei în perioada martie-iunie 2020.

Activități eligibile:

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează supraviețuirea și relansarea sectorului turismului prin:

a) salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din sector și salvarea locurilor de muncă generate de aceștia;

b) stimularea întreprinderilor din acest sector să mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6 luni.

Valoarea grantului:  Maxim 800.000 euro/ întreprindere

Contribuția beneficiarului: –

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

46. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului:

 • Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale
 • Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film
 • Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe;
 • Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori
 • Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

Solicitanți eligibili: Întreprinderile româneşti sau străine înregistrate şi funcţionând în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile în România sau în ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, iar, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic;
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/ sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României.

Activități eligibile:

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state.

Valoarea grantului:  

Contribuția beneficiarului: Minim 55%

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

47. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
 • locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;
 • fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie considerate investiţii iniţiale;
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri.

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii.

Valoarea grantului:

Maxim echivalentul în lei a 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia
Maxim echivalentul în lei a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov
Maxim echivalentul în lei a 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti

Contribuția beneficiarului: –

Termen limita: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare

 

Alte documente care pot fi de interes: