Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.

Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților. Acesta poate fi consultat în totalitate accesând website-ul ADR Centru.

În această ediție, vă atragem atenție asupra următoarelor oportunități:

 • Un nou apel de proiecte în cadrul POR 2014 – 2020 pentru crearea, extinderea, dotarea și dezvoltarea serviciilor oferite de incubatoarele de afaceri în Regiunea Centru. Detalii găsiți în secțiunile pentru Autorități Publice Locale, Societăți Comerciale și Universități.
 • Susținerea explorării ideilor îndrăznețe pentru tehnologii radical noi, prin programul Orizont Europa „EIC Pathfinder” dedicată tuturor tipurilor de entități.
 • Sprijinirea tinerilor care doresc să se implice în activități de voluntariat într-o varietate de domenii, de la sprijinirea persoanelor aflate în dificultate la sprijinirea acțiunilor în domeniul sănătății și al mediului, în întreaga UE și în afara acesteia se realizează prin Corpul european de solidaritate.

 

1Incubatoare de afaceri (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 2, PI 2.1, Apel 2.1B)

Finanțator:  Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor

Solicitanți eligibili:

Fondatori ai incubatorului de afaceri (autorități ale administrației publice locale, instituții sau consorții de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele si stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț sau persoanele juridice de drept privat care înființează un incubator de afaceri)

Parteneriate intre fondatorii incubatorului de faceri

Activități eligibile:

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Crearea/extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, extinderea spațiilor aferente,
 • Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri

Valoarea grantului:

Minim 200.000 euro / Maxim 7.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: variabilă

Termen limita: 14 iunie 2021, ora 12:00

Informații suplimentare

 

2. EIC Pathfinder: Finanțări pentru dezvoltarea ideilor inovative din domeniul științei și tehnologiei (PROGRAMUL ORIZONT EUROPA)

Finanțator:  Uniunea Europeană 

Obiectivul programului: NOU!! Susținerea explorării ideilor îndrăznețe pentru tehnologii radical noi. Programul salută colaborarea științifică de ultimă generație cu risc ridicat / câștig ridicat și interdisciplinar care stau la baza progreselor tehnologice.

Solicitanți eligibili:

Pathfinder Open:

 • Universități,
 • Centre de cercetare,
 • IMM-uri,
 • Startup-uri,
 • Parteneri industriali,
 • Persoane fizice,
 • organizate în consorții formate din minim 3 entități independente, cel puțin una dintre ele este resortisant într-un stat UE sau partener.

Pathfinder Challenges:

 • Orice tip de entitate, din state UE sau partenere și din țări cu venituri mici și medii,
 • Organizații internaționale, inclusiv centre de cercetare europene,
 • care pot aplica în mod individual sau printr-un consorțiu format din minim 2 entități independente.

Activități eligibile:

Programul are 2 componente:

Pentru EIC Pathfinder Open sunt așteptate cereri de finanțare pentru proiecte ștințifice sau tehnologice din orice domeniu, cu respectarea eticii și a utilizării corespunzătoare a inteligenței artificiale.

EIC Pathfinder Challenges impune direcții de cercetare prin provocările lansate. Astfel, entitățile care își introduc aplicația pentru acest program, pe lângă respectarea normelor de etică ștințifică, trebuie să întreprindă activități precum:

 • dezvoltarea unor concepte noi, fie să demonstreze, să valideze sau să aducă un plus de valoare unei metode de captare, prelucrare, înțelegere și potrivire a datelor aplicabilă și sistemelor, nu doar omului (asemeni senzorilor);
 • dezvoltarea de aplicații pentru măsurarea și stimularea țesutului cerebral;
 • aporturi în progresul terapiei genice și celulare;
 • noi modalități de producere bio de hidrogen;

proiectare de materiale vii de construcție (corpuri de diferite forme și dimensiuni, cu multiple utilizări).

Valoarea grantului:

Pathfinder Open:
+/- 3 milioane EUR/cerere
Pathfinder Challenges:
+/- 4 milioane EUR/cerere

Contribuția beneficiarului:

Termen limita:

Pathfinder Open: 19 mai 2021
Pathfinder Challenges: 27 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

3. EIC Accelerator: Extinderea inovațiilor cu impact ridicat (PROGRAMUL ORIZONT EUROPA)

Finanțator:  Uniunea Europeană 

Obiectivul programului: NOU!! Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii individuale (IMM-uri), în special startup-urile și companiile spinout pentru a dezvolta și extinde inovațiile

Solicitanți eligibili:

Intreprinderi resortisante ale unui stat UE sau ale unui stat partener Horizon 2020:

 • IMM-uri, cu o singură sucursală;
 • societăți mici cu capitalizare medie, cu maxim 500 de angajați, eligibile doar pentru secțiunea de investiții pentru scalare;
 • persoane juridice/persoane fizice care doresc să deschidă un IMM/o societate mică cu capitalizare medie.

Persoane juridice/persoane fizice non-UE care doresc să înființeze un IMM/să relocheze unul într-un SM sau partener.

Activități eligibile:

Program este format din 2 tipuri de finanțări:

 • EIC Accelerator open, care își propune sprijinirea oricăror inovații, indiferent de domeniu;

EIC Accelerator challenge, care vine în ajutorul inovațiilor cu impact asupra măsurilor de redresare economică a Pactului verde european, a Strategiei Digitale și a tehnologizării sistemului medical.

Valoarea grantului:

Pentru costurile de dezvoltare a inovațiilor:
până la 2,5 milioane euro, sub formă de granturi.

Pentru costurile de scalare și cheltuielile necesare:
până la 15 milioane euro, sub formă de investiție directă la capital.

Contribuția beneficiarului:

Termen limita:

Pentru toate tipurile de IMM-uri: 16 iunie 2021
Pentru companii cu o singură filială: 6 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

4. Investiții productive în acvacultură (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020, Măsura II.2)

Finanțator:  Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.

Solicitanți eligibili:

Întreprinderile, ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii, unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii și cooperativele.

Activități eligibile:

 • Investiţii noi productive;
 • Investiții privind modernizarea fermelor;
 • Diversificarea producţiei şi a speciilor de cultură;
 • Diversificarea surselor de venituri şi creşterea profitabilităţii fermelor prin activități de procesare și comercializare directă a producției proprii.

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limita: 18 iunie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

5. Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Alte surse de energie regenerabilã (GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 – 2021)

Finanțator:  Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Mai puțină energie consumatoare de carbon și creșterea siguranței aprovizionării.

Solicitanți eligibili:

Entități:
private sau publice;
comerciale sau necomerciale;

Organizațiile neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România.

Activități eligibile:

Apelul poate oferi sprijin pentru proiecte care vor dezvolta și implementa activități care vizează producția de energie/electricitate din alte surse de energie regenerabilă (alte RES):

 • proiecte care utilizează substraturi bio-bazate (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri de sacrificare, culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) pentru producerea de energie electrică și încălzire/ răcire în comunitățile locale;
 • dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiecte de deșeuri în energie;
 • energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de energie electrică pentru consumul propriu al solicitantului (nu pentru vânzare în scopuri de profit);
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de furnizorul echipamentului, ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Valoarea grantului:

Minim 200.000 euro
Maxim 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limita: 8 septembrie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

6. Corpul european de solidaritate

Finanțator:  Uniunea Europeană

Obiectivul programului: NOU!! Sprijinirea tinerilor care doresc să se implice în activități de voluntariat într-o varietate de domenii, de la sprijinirea persoanelor aflate în dificultate la sprijinirea acțiunilor în domeniul sănătății și al mediului, în întreaga UE și în afara acesteia. Prioritatea din acest an va fi sănătatea, voluntarii fiind mobilizați să lucreze la proiecte care vizează provocările din domeniul sanitar, inclusiv impactul pandemiei de COVID-19, precum și redresarea.

Solicitanți eligibili:

Orice organism public sau privat poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

În plus, grupurile de tineri înregistrați pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate.

Activități eligibile:

 • Proiecte de voluntariat
 • Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată
 • Proiecte de solidaritate
 • Eticheta de calitate pentru activitățile de voluntariat în spiritul solidarității
 • Eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar

Valoarea grantului: –

Contribuția beneficiarului:

Termen limita: 5 octombrie 2021

Informații suplimentare

 

7. Hotărâre care modifică și completează Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia”

Finanțator:  Guvernul României

Obiectivul programului: NOU!! Producția autohtonă de usturoi

Solicitanți eligibili:

Producătorii agricoli

Activități eligibile: Solicitantul eligibil trebuie să cultive o suprafață cu usturoi de minimum 3.000 mp, obținând o producție de minimum 3 kg/10 mp

Valoarea grantului: 3000 euro/ ha

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 29 noiembrie 2021

Informații suplimentare

 

8. IMM FACTOR

Finanțator:  FNGCIMM

Obiectivul programului: Sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial

Solicitanți eligibili:

Întreprinderea mică și mijlocie care desfășoară activitate economică în producție, comerț sau prestări de servicii.

Activități eligibile: 

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanţarile de tip factoring cu regres. Finanţările sunt acordate de bancile înscrise în program, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanţare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice.

Perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de finanţare este de 8 luni de la data acordării finanţării, iar perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de garantare este de maximum 12 luni de la data acordării garanţiei.

Costurile finanțării vor fi acoperite printr-o schemă de ajutor de stat, sub formă de granturi:
• în procent de 50% – dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator și comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare creanțe;
• în procent de 100% – costurile de garantare (comisionul de risc și comisionul de gestiune).

Valoarea grantului: Valoarea maximă a grantului: 800.000 euro/IMM.
Pentru sectoarele pisciculturii şi acvaculturii: maxim 120.000 euro/ beneficiar;
Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole: maxim 100.000 euro/ beneficiar.

Contribuția beneficiarului: 50% din dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator și comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare creanțe

Termen limita: 30 iunie 2021

Informații suplimentare

 

9. Programul IMM INVEST ROMANIA

Finanțator:  FNGCIMM

Obiectivul programului:Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit.

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile: 

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei;

b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea grantului: –

Contribuția beneficiarului:

Termen limita: 30 iunie 2021

Informații suplimentare

 

10. Subprogramul AGRO IMM INVEST

Finanțator:  FNGCIMM

Obiectivul programului: Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit.

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile: 

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii.

Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat de Program.

Valoarea grantului: Maxim 120.000 euro pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, Maxim 100.000 euro pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; Maxim 800.000 euro pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar.

Contribuția beneficiarului:

Termen limita: 30 iunie 2021

Informații suplimentare

 

11. Schema de granturi mici – Electrificare finanțată prin Granturile SEE (GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021)

Finanțator:  Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României

Obiectivul programului: Energie mai puțin consumatoare de carbon și securitate sporită a aprovizionării

Solicitanți eligibili:

Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau necomercială;
Organizații neguvernamentale.

Activități eligibile: 

• achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile fotovoltaice etc. – poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 EUR/ gospodărie electrificată;
• extinderea rețelei electrice existente – se poate accepta un cost maxim de 5.000 EUR/gospodărie electrificată;
• managementul proiectului și personal tehnic;
• instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
• asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a incendiilor) – numai costurile suportate în timpul implementării proiectului;
• costurile auditului.

Valoarea grantului: Între 30.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0% pentru entităţile publice sau ONG-uri / 10-90% pentru operatorii economci

Termen limita: 30 iunie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

 

12. Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene (GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021)

Finanțator:  Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României

Obiectivul programului: Energie mai puțin consumatoare de carbon și securitate sporită a aprovizionării

Solicitanți eligibili:

Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau necomercială;
Organizații neguvernamentale.

Activități eligibile: 

• achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:
• poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 EUR/gospodărie electrificată;
• extinderea rețelei electrice existente:
• se poate accepta un cost maxim de 5.000 EUR/gospodărie electrificată
• managementul proiectului și personal tehnic;
• instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
• asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a incendiilor) – numai costurile suportate în timpul implementării proiectului;
• costurile auditului.

Valoarea grantului: între 200.000 și 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0% pentru entităţile publice sau ONG-uri / 10-90% pentru operatorii economci

Termen limita: 30 iunie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare

13. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Diaspora (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 6.1)

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor, acordând sprijin tinerilor fermieri pregătiți adecvat, care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șefi ai exploataţiei.

Solicitanți eligibili:

Tinerii cetățeni români din afara granițelor țării care se instalează ca șefi/manageri ai exploatației și care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile următoare:

– au absolvit în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre UE sau țări terțe UE;

– au avut un loc de muncă în țări membre UE sau tări terțe UE în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni dinaintea depunerii cererii de finanțare.

Activități eligibile:

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată.

Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/sau concesionare.

Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.
• În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO.

Valoarea grantului:

50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO

40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Contribuția beneficiarului: 0% 

Termen limita: 5 iulie 2021, ora 16:00

Informații suplimentare

 

14. Premierea participării la Orizont 2020

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării; Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea Europeană de excelență; Creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont 2020, precum și a rolului jucat de către aceștia în viitoarele proiecte Orizont 2020; Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare internațională; Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare.

Solicitanți eligibili:

Organizații de cercetare de drept public sau privat din Romania care implementează proiectele câștigate la competițiile Orizont 2020.

Activități eligibile:

Finanțarea națională se alocă pentru activități suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.). Aceasta finanțare va fi alocată departamentului din universitate sau institutului, care derulează proiectul finanțat de Comisia Europeană.

Activitățile propuse trebuie să conducă la consolidarea capacității instituționale de a participa în mod susținut la noi competiții organizate în cadrul Programului Cadru Orizont 2020.

Valoarea grantului:

25% din valoarea grantului de tip ERC;
15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair;

Pentru restul instrumentelor de finanțare din Programul Orizont 2020:

 • 10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din România in calitatea de coordonator al proiectului;
 • 7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din România în calitatea de coordonator de pachet de lucru.

Contribuția beneficiarului: 0% 

Termen limita: Depunere continuă

Informații suplimentare

 

15. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare.

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
 • restructurarea şi reconversia podgoriilor;
 • asigurarea recoltei;
 • investiţii;
 • distilarea subproduselor.

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.

Valoarea grantului: –

Contribuția beneficiarului: minim 50% 

Termen limita: Depunere continuă

Informații suplimentare

 

16. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1)

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;

 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

 • Furnizori autorizați de formare profesională;

 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;

 • Asociații și fundații;

 • Organizații sindicale;

 • Organizații patronale;

 • Întreprinderi sociale de inserție;

 • Angajatori;

 • Camere de Comerţ şi Industrie.

 • Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene

Activități eligibile:

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice acestor strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt:

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 • Combaterea discriminării și a segregării

Valoarea grantului: 

Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate

Suma minimă aferentă unei fișe de proiect este 101.000 euro, echivalentul minim a 477.437,10 RON.

Contribuția beneficiarului: Variabilă 

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

17. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 224/ 30 decembrie 2020 cu modificările ulterioare privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Reducerea impactului negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID-19.

Solicitanți eligibili: Întreprinderile din industria ospitalității (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), afectate de efectele pandemiei în perioada martie-iunie 2020.

Activități eligibile:

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează supraviețuirea și relansarea sectorului turismului prin:

a) salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din sector și salvarea locurilor de muncă generate de aceștia;

b) stimularea întreprinderilor din acest sector să mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6 luni.

Valoarea grantului:  Maxim 800.000 euro/ întreprindere

Contribuția beneficiarului:

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

18. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului:

 • Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale
 • Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film
 • Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe;
 • Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori
 • Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

Solicitanți eligibili: Întreprinderile româneşti sau străine înregistrate şi funcţionând în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile în România sau în ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, iar, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic;
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/ sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României.

Activități eligibile:

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state.

Valoarea grantului:  

Contribuția beneficiarului: Minim 55%

Termen limita: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare

 

19. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
 • locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;
 • fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie considerate investiţii iniţiale;
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri.

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii.

Valoarea grantului:

Maxim echivalentul în lei a 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia
Maxim echivalentul în lei a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov
Maxim echivalentul în lei a 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti

Contribuția beneficiarului:

Termen limita: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare

 

Alte documente care pot fi de interes: