Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network vă aduce la cunoștința lansarea apelului ERA PERMED 2021 pentru proiecte inovatoare de cercetare colaborativă pe tema medicinii personalizate ce va fi lansat pe 14 decembrie 2020. Bugetul apelului este de aproximativ 16 milioane euro și se adresează mediului academic sau instituțiilor de cercetare, sectorul clinic/de sănătate publică, mediului privat.

Apelul de proiecte ERA PerMed este finanțat prin ERA-Net, este susținut de 32 de parteneri din 23 de țări și este cofinanțat de Comisia Europeană. Pentru a alinia strategiile naționale de cercetare, a promova excelența, a consolida competitivitatea actorilor europeni în medicina personalizată (PM) și a consolida colaborarea europeană cu țările din afara UE, 28 de organizații de finanțare, din  au convenit să lanseze al patrulea apel comun transnațional pentru proiecte de cercetare inovatoare colaborative în Medicină Personalizată (PM). Organizațiile finanțatoare care participă la acest apel doresc în special să promoveze o colaborare inovatoare interdisciplinară și să încurajeze propunerile de cercetare translațională.

Obiectivele generale ale apelului ERA PerMed sunt:

  • sprijinirea proiectelor de cercetare translațională în domeniul medicinii personalizate;
  • să încurajeze și să permită interdisciplinaritatea, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale;
  • să încurajeze colaborarea între mediul academic (echipe de cercetare din universități, instituții de învățământ superior, instituții publice care desfășoară activități de cercetare), cercetare clinică/publică în domeniul sănătății (echipe de cercetare din spitale/instituții de sănătate publică, instituții medicale și alte organizații de asistență medicală) IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii).

Propunerile trebuie să fie interdisciplinare și să demonstreze clar impactul potențial al Medicinii Personalizate, precum și valoarea adăugată a colaborării transnaționale.

Fiecare consorțiu care depune o propunere trebuie să implice cel puțin trei parteneri eligibili pentru finanțare provenind din trei țări diferite ale căror organizații de finanțare participă la apel.

Organizațiile care pot participa la acest apel de proiecte trebuie să provină din cele 20 de țări eligibile ale programului: Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Estonia, Germania, Ungaria, Israel, Italia, Letonia, Luxemburg, Norvegia, Panama, Polonia, Romania, Spania, Suedia  și  Turcia.

Fiecare propunere de proiect trebuie să abordeze cel puțin un modul din domeniul de cercetare 3 și cel puțin un modul din domeniul de cercetare 1 sau 2:

Domeniul de cercetare 1: „Translația de la cercetarea de bază la cea clinică și dincolo”, cu următoarele module:

  1. Modulul 1A: Cercetarea preclinică
  2. Modulul 1B: Cercetarea clinică.

Domeniul de cercetare 2: „Integrarea Big Data și soluții ICT”, cu următoarele module:

  • Modulul 2A: Tehnologia generatoare de date și TIC
  • Modulul 2B: Date și TIC – către aplicarea în domeniul asistenței medicale.

Domeniul de cercetare 3: „Cercetarea în sprijinul implementării responsabile în sănătate”, cu următoarele module:

  • Modulul 3A: Îmbunătățirea sistemului de sănătate
  • Modulul 3B: Aspecte etice, legale si sociale.

Integrarea și combinarea coerentă a diferitelor domenii și module de cercetare în propunerile vor face parte din procesul de evaluare.

Apelul este planificat să fie lansat pe 14 decembrie 2020, cu un termen limită de depunere a pre-propunerilor pe 4 martie 2021. Se așteaptă ca, consorțiile invitate pentru etapa de propunere completă să prezinte propunerea lor pe 16 iunie 2021.

Informații suplimentare referitoare la eligibilitate, obiectivele și procesul apelului pot fi consultate aici.

Link apel: http://www.erapermed.eu/joint-calls
Link proiect: http://www.erapermed.eu/

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici.

Link ICPerMed platforma identificare parteneri: https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed.