Noile reguli de mediu care trebuie respectate pentru atragerea de fonduri europene de către IMM-uri

Ești o firmă și dorești să obții fonduri europene nerambursabile? Află care sunt noile reguli obligatorii pe care trebuie să le urmărești pentru a putea obține finanțări în perioada 2021-2027.

Târgu Mureș, 26 mai, ora 9:45

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, strada Nicolae Iorga, nr. 1 (Aula)

Companiile interesate trebuie să știe că noile programe de finanțare, precum POR 2021-2027, Orizont Europa, dar nu numai, se vor lansa cu noi condiții și criterii de eligibilitate obligatorii. O astfel de noutate o reprezintă principiul DNSH – Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”) pe care fiecare aplicant trebuie să îl respecte. În acest sens, se vor finanța doar acele activități economice care se vor califica drept sustenabile din punct de vedere al mediului. Pentru a afla ce presupune acest principiu și ce trebuie să faci pentru a desfășura o activitate economică durabilă din punctul de vedere al mediului, participă la Workshopul tematic care va avea loc la Târgu Mureș, pe 26 mai.
Participare fizică:

Înregistrarea la eveniment se realizează în subsolul paginii.

Participarea este gratuită.

Participare online:

Vom încerca să transmitem evenimentul online pe platforma Webex.

⇒ Link access

 
 

Ce este Taxonomia?

Taxonomia UE este un sistem de clasificare care stabilește o listă de activități economice durabile din punct de vedere ecologic. Taxonomia stabilește criteriile pentru a determina dacă o activitate economică se califică drept sustenabilă din punct de vedere al mediului în scopul stabilirii gradului în care o investiție este sustenabilă din punct de vedere al mediului.

Regulamentul UE privind taxonomia descrie un cadru pentru clasificarea activităților economice „verzi” sau „durabile” în întreaga UE într-un mod general. Taxonomia UE creează acum reguli clare și condiții-cadru pentru conceptul de durabilitate atunci când o companie funcționează în mod durabil sau ecologic. Drept urmare, aceste companii ies în evidență pozitiv de concurenții lor și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de investiții mai mari. Legislația urmărește astfel să recompenseze și să promoveze economiile și tehnologiile ecologice printr-un accent pe investiții.  Accentul se pune pe următoarele șase obiective de mediu:

  • atenuarea schimbărilor climatice;
  • adaptarea la schimbările climatice;
  • utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
  • tranziția către o economie circulară;
  • prevenirea și controlul poluării;
  • protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

 

Principiul DNSH

Prinicipiul „a nu prejudicia în mod semnificativ(DNSH – „Do No Significant Harm”) este o nouă obligație de la nivel european. Astfel ca în conformitate cu Regulamentele Europene în vigoare, tipurile de acțiuni și investiții propuse în cadrul Programelor de finanațare trebuie evaluate în funcție de potențialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu. Principiul DNSH este definit prin Regulmentul privind Taxonomia unde la articolul 9 sunt identificate cele șase obiective de mediu, iar la articolul 17 se definește ceea ce constituie un prejudiciu semnificativ pentru fiecare dintre cele șase obiective obiective de mediu vizate de Regulament:

 • 1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
 • 2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
 • 3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
 • 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;
 • 5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;
 • 6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
 
Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari ai POR 2021-2027, Orizon Europa și a altor programe de finanțare ADR Centru va organiza in 26 mai un workshop tematic unde se va explica ce înseamnă o activitate durabilă, cum aplicăm principiul DNSH în economie, cum trebuie detaliate  aspectele de mediu. De asemenea vor fi prezentate o serie de exemple practice.

 

The event is finished.

Hourly Schedule

AGENDĂ

09:30 - 09:45
Welcome coffee
Explicarea Conceptulului privind aplicarea principiului de “a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH)
9:45 - 10:00
Deschiderea cursului – prezentarea participanților
Explicarea Conceptului privind aplicarea principiului de “a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH)
10:00 - 10:15
Cuvânt de bun venit – Proiect COLOR CIRCLE: abordarea sustenabilității și cooperării la nivel regional
10:15 - 10:30
EEN - sprijin dedicat IMM-urilor
Sustenabilitatea la nivel de IMM și modul in care Rețeaua poate sprijini companiile
10:30 - 13:00
Aplicarea principiului DNSH în economie, detalierea aspectelor de interes pentru mediu
Orientări tehnice privind aplicarea principiului DNSH | Cui se aplica Directiva EU privind Taxonomia? | Ce înseamnă o activitate durabila? Definirea activităților durabile | Exemple de verificare a compatibilității cu DNSH
13:00 - 15:00
Cum aplicam DNSH in proiectele propuse spre finanțare în perioada 2021-2027?
Exemple practice (2-3 exemple)
15:00 - 16:00
Prânz
16:00 - 16:30
Sesiune de întrebări și răspunsuri
Discuții libere cu participanții la eveniment

Date

May 26 2022
Expired!

Time

9:45 am - 4:00 pm

Local Time

 • Timezone: America/New_York
 • Date: May 26 2022
 • Time: 2:45 am - 9:00 am
QR Code

Evenimente

November 2022

Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
DU
31
1
2
3
4
5
6
Events for October

31st

Events for November

1st

Events for November

2nd

Events for November

3rd

Events for November

4th

Events for November

5th

Events for November

6th

7
8
9
10
11
12
13
Events for November

7th

Events for November

8th

Events for November

9th

Events for November

10th

Events for November

11th

Events for November

12th

Events for November

13th

14
15
16
17
18
19
20
Events for November

14th

Events for November

15th

Events for November

16th

Events for November

17th

Events for November

18th

Events for November

19th

Events for November

20th

21
22
23
24
25
26
27
Events for November

21st

Events for November

22nd

Events for November

23rd

Events for November

24th

Events for November

25th

Events for November

26th

Events for November

27th

28
29
30
1
2
3
4
Events for November

28th

Events for November

29th

Events for November

30th

Events for December

1st

Events for December

2nd

Events for December

3rd

Events for December

4th

Submit a Comment

Your email address will not be published.