Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Apel de proiecte dedicat întreprinderilor active în sectoarele: prelucrarea metalelor, industria aerospațială, producția industrială, lansat în cadrul proiectului PIMAP4Sustainability (Fotonics for International Markets and Applications for Sustainability).

 Proiectul PIMAP4Sustainability oferă sprijin financiar pentru valorificarea Tehnologiilor Generice Esențiale (KET), fotonică, materiale avansate, tehnologii avansate de producție, în vederea stimulării potențialului de inovare al întreprinderilor europene din trei domenii industriale cheie (PRELUCRAREA METALELOR, INDUSTRIA AEROSPAȚIALĂ, PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ) și accelerării adoptării de noi procese verzi și digitale.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, PIMAP4Sustainability oferă servicii și mecanisme de sprijin cu scopul de a sprijini proiectele inovative, calificarea și recalificarea forței de muncă în domenii inovatoare și maximizarea oportunităților de internaționalizare pentru IMM-uri.

Proiectul oferă două scheme de sprijin, după cum urmează: 

 • Schemă de sprijin pentru formare care va facilita calificarea forței de muncă în două domenii cheie în ceea ce privește sustenabilitatea IMM-urilor, respectiv tranziția verde și internaționalizarea activității;
 • Schemă de sprijin pentru inovare care va finanța proiecte colaborative și organizarea unei misiuni internaționale în Japonia, care va avea loc în perioada 17-21 iunie 2024.

Tipuri de formare și serviciile care pot fi finanțate:

Orice tip de formare / servicii de sprijin care facilitează creșterea rezilienței și stimularea tranziției verzi:

 • Consultanță în eco-inovare
 • Studii de fezabilitate
 • Proiecte de design echipamente
 • Consultanță TIC
 • Dezvoltare aplicații
 • Evaluare tehnică, economică și de mediu
 • Evaluare beneficii de mediu
 • Dezvoltarea de modele de afaceri verzi
 • Dezvoltarea de software

Servicii de formare/sprijin/consultanță pentru creșterea rezilienței și stimularea internaționalizării:

 • Strategii de recrutare
 • Strategii de lansare pe piață
 • Afaceri și management
 • Sesiuni de prezentare (pitching)
 • Analize de piață
 • Formare

Toate activitățile enumerate mai sus sunt eligibile pentru finanțare, cu condiția ca acestea să vizeze cele două teme ale acestui apel: Tranziția verde și Internaționalizarea. Activitățile enumerate sunt cu titlu indicativ.

Solicitanți eligibili:

IMM-uri cu sediul în Uniunea Europeană sau într-una din țările asociate programului SMP-COSME, cu activitate în sfera tematică a PIMAP4Sustainability (Fotonică, Materiale avansate, Producție avansată, Industria Aerospațială, Prelucrarea metalelor, Producție industrială, respectiv activități acoperite de clasificarea cod CAEN 2).

Nota: Activitățile de formare sau serviciul vizat prin proiect trebuie să se încheie înainte de 30 iunie 2024!

Depunerea aplicațiilor: se realizează prin completarea formularului disponibil în EUSurvey, la următorul link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PIMAP4Sustainability

 Sprijin financiar:

Sprijinul financiar oferit prin intermediul schemelor PIMAP4Sustainability este în valoare de:

 • până la 5000 Euro, pentru calificarea și perfecționarea necesară în procesul de tranziție verde al IMM-urilor;
 • până la 10000 Euro, pentru internaționalizarea activităților IMM-urilor (servicii de internaționalizare și formare);
 • până la 2000 Euro/IMM, pentru participarea la misiunea internațională PIMAP4Sustainability în Japonia (costuri cu transportul și cazarea, ocazionate de participarea la misiunea internațională în Japonia, organizată în contextul Manufacturing World Tokyo Event 2024).

Apelul este deschis în perioada 10 noiembrie 2023 – 10 mai 2024!

Detalii suplimentare privind acest apel pot fi obținute accesând următorul link: https://clustersubmissionplatform.eu/eurocluster_post/friend-cci-2nd-open-call-smes/.

GHIDUL SOLICITANTULUI precum și alte documente privind apelul sunt disponibile AICI.

Sprijin și asistență: Consultanții Enterprise Europe Network vă stau la dispoziție cu informații suplimentare privind acest apel, dar și cu alte servicii. Vă rugăm să îi contactați accesând site-ul een-transilvania.ro, secțiunea ”Contact”.