Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

  Apel de proiecte pentru întreprinderile active în ecosistemul industrii culturale și creative, lansat de FRIEND CCI Euroclusters, în vederea stimulării inovației și a internaționalizării! Termen de depunere cereri de finanțare: 14 ianuarie 2024.

 Întreprinderile active în domeniul industrii culturale și creative, au posibilitatea de a aplica pentru finanțare în cadrul celui de-al doilea apel lansat de FRIEND CCI Euroclusters (Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of clusters in the Cultural and Creative Industry ecosystem).

 Proiectul FRIEND CCI sprijină procesul de transformare verde și digitală a ecosistemului Industriilor Culturale și Creative (ICC) din Europa, prin:

  • Formarea și dezvoltarea unui parteneriat strategic european: facilitează colaborarea dintre organizațiile de tip cluster, încurajând dezvoltarea și implementarea măsurilor de sprijin pentru IMM-uri și crearea de legături între diferite lanțuri valorice.
  • Susținerea IMM-urilor din Ecosistemul ICC: oferă sprijin financiar și nu numai, IMM-urilor în realizarea proiectelor de inovație transversală, dezvoltarea de competențe și internaționalizare.
  • Coordonare strategică a ecosistemului ICC la nivelul UE: asigură o coordonare strategică eficientă a ecosistemului ICC la nivel european, promovând integrarea nevoilor actorilor din ICC în formularea politicilor și strategiilor la nivel european și regional.

Apelul de propuneri lansat în cadrul proiectului FRIEND CCI este dedicat IMM-urilor active în sectorul industrii culturale și creative și are în vedere creșterea rezilienței acestora în vederea stimulării inovației și a internaționalizării.

Obiective generale ale acestui apel:

  • Dezvoltarea și implementarea de proiecte trans-sectoriale menite să aducă inovație la nivel de produse și/sau la nivel de procese/tehnologii, cu un accent specific pe nevoile privind dubla tranziție;
  • Stimularea inovației și a colaborării între IMM-urile din diferite ecosisteme;
  • Internaționalizarea IMM-urilor, pentru a le facilita accesul la lanțurile globale valorice de aprovizionare.

Obiective specifice:

Apelul de propuneri oferă posibilitatea de a alege cel puțin unul dintre două obiective specifice. Consorțiile solicitante trebuie să aibă în vedere depunerea de proiecte care vizează cel puțin unul sau ambele obiective specifice:

  1. Introducerea sau îmbunătățirea inovațiilor de produs;
  2. Adoptarea de procese și tehnologii pentru a sprijin transformarea economiei într-una mai verde și mai digitală.

 Activități eligibile:

  1. Cel puțin o activitate de perfecționare/recalificare pentru angajații din IMM-uri, în funcție de nevoile specifice ale acestora și competențele necesare pentru tranziția verde și digitală.
  2. Cel puțin o activitate de internaționalizare, pentru a stimula accesul la lanțurile globale valorice de aprovizionare, în funcție de nivelul lor de pregătire.

Solicitanți eligibili:

Consorții formate din IMM-uri, după cum urmează:

 Sprijin financiar:

Apelul beneficiază de un buget în valoare de 538.000,00 €.

Proiectele depuse vor beneficia de sprijin financiar în valoare de min. 20.000 Euro – max. 50.000 Euro,  sub formă de sumă forfetară, primită în trei tranșe: pre-finanțare, plată intermediară, plată finală.

Apelul este deschis în perioada 13.11.202314.01.2024 (ora 17:00 CET).

Încurajăm întreprinderile active în sectorul industriilor culturale și creative să profite de această oportunitate și să aplice pentru a primi sprijin financiar în vederea creșterii rezilienței afacerii.

Detalii suplimentare privind acest apel pot fi obținute accesând următorul link: https://clustersubmissionplatform.eu/eurocluster_post/friend-cci-2nd-open-call-smes/.

Ghidul solicitantului precum și alte documente privind apelul sunt disponibile AICI.

 Sprijin și asistență: Consultanții Enterprise Europe Network vă stau la dispoziție cu informații suplimentare privind acest eveniment, sprijin pentru înregistrare, dar și cu alte servicii. Vă rugăm să îi contactați accesând site-ul een-transilvania.ro, secțiunea ”Contact”.