Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Centrul Enterprise Europe Network Braşov vă informează despre lansarea în viitorului apel de proiecte aferent Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circular (PNRR/2022/C3/S/I.1.D), aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.606/2022.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de reciclare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Alocare financiară totală: 286.000.000 Euro, echivalentul a 1.406.977.000 lei

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro/proiect, echivalentul a 41.323.800 lei fără TVA.

Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro.

Solicitanți eligibili:

Operatorii economici care sunt autorizați să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

o 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

o 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

o 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;

o 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

o 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;

o 3812 – colectarea deșeurilor periculoase.

Costuri eligibile:

– minim 85% pentru investițiile ce vizează activitățile aferente următoarelor coduri CAEN: 3821; 3822; 3832; 3831.

– maxim 15% din valoarea proiectului în cazul proiectelor care includ investiții în activitățile aferente codurilor CAEN 3811 și 3812.

Intensitatea maximă a ajutorului în perioada 01.01.2022 – 31.12.2027 la nivelul regiunii Centru:

Codul NUTS

Denumirea regiunii NUTS

Intensitatea maximă a ajutorului 01.01.2022 – 31.12.2027

ÎNTREPRINDERI MARI

ÎNTREPRINDERI MIJLOCII

MICROÎNTREPRINDERI/ÎNTREPRINDERI MICI

RO12

Centru

RO121

Alba

50 %

60 %

70 %

RO122

Brașov

40 %

50 %

60 %

RO123

Covasna

40 %

50 %

60 %

RO124

Harghita

40 %

50 %

60 %

RO125

Mureș

40 %

50 %

60 %

RO126

Sibiu

40 %

50 %

60 %

Cheltuieli eligibile:

  1. a) Cheltuielile pentru realizarea capacităților de reciclare a deșeurilor

– Cheltuieli cu realizarea construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);

–  Cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului);

–  Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale.

  1. b) Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului
  2. c) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanțării

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare:

  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.11.2022, ora 12:00
  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 15.02.2023, ora 12:00

În situația în care după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri, care va fi tot de tip competitiv, dar cu termen limită de depunere.

Perioada de implementare a proiectului nu depășește 30 iunie 2026.

Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH).

Persoana de contact:

Sorina Blejan | Manager EEN Braşov

E-mail : sorina.blejan@ccibv.ro

Telefon: 0268 547 073