Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Luna decembrie vine cu o serie de evenimente pregătitoare în așteptarea lansării următoarelor apeluri de proiecte finanțate prin programul Horizon Europe. Astfel, în funcție de domeniile de interes, evenimentele de tip Info Days organizate vor împărtăși informații despre oportunitățile de finanțare ale apelurilor din 2023 ale programului de lucru 2023-2024.  În cadrul acestor sesiuni de informare, membrii Comisiei Europene vor aprofunda temele fiecărui apel vizat, parcurgând în detaliu etapele ce sprijină potențialii aplicanți în pregătirea unor propuneri de succes.

  • 12-14 Decembrie: Horizon Europe info day- Cluster 4 ”Digital, Industry and Space”

În cadrul pilonului II al Orizont Europa, Clusterul 4 se concentrează pe domeniile digitalizare, industrie și spațiu propunându-și să atingă obiective precum producție neutră din punct de vedere climatic, tehnologii digitale emergente pentru competitivitate și potrivite pentru Green Deal și autonomie strategică deschisă în implementarea și utilizarea infrastructurilor, aplicațiilor și datelor spațiale globale.  

Pentru înregistrare accesați următorul link.

  • 13-14 Decembrie: Horizon Europe info day- Cluster 6 “Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment”

Cunoscut pentru acțiunile ce vizează reducerea degradării mediului, stoparea și inversarea declinului biodiversității atât în ​​zonele urbane, cât și în cele rurale, evenimentul se adresează potențialilor solicitanți și tuturor stakeholderilor din domeniul cercetării și inovării și oferă oportunitatea de a pune întrebări despre principalele instrumente de finanțare ale programului.

Pentru înregistrare accesați următorul link.

  • 15-16 Decembrie: Horizon Europe info day – Cluster 5

Evenimentul Info Days va oferi potențialilor solicitanți oportunitatea de a afla mai multe despre opțiunile de finanțare în cadrul noului program de lucru, cu accent pe tranzițiile duble verzi și digitale pentru a atinge neutralitatea climatică în Europa până în 2050.

Pentru înregistrare accesați următorul link.

**În după-amiaza zilei de 15 decembrie, vor avea loc o sesiune separată de pitching și o sesiune de brokeraj organizate de Punctele Naționale de Contact (NCP). Sesiunea de brokeraj va oferi viitorilor parteneri de proiect oportunitatea de a împărtăși ideile de proiecte cu alte părți interesate în vederea creării de parteneriate relevante.

**Înregistrarea evenimentului de brokeraj este deschisă până pe 28 noiembrie la ora 12:00, accesând acest link.

Toate sesiunile se vor desfășura online și vor fi transmise în direct pe platforma Comisiei. Înregistrarea pe platformă este necesară înainte de eveniment. Sesiunile de streaming sunt accesibile odată ce este conectact profilul creat.