Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Innovation Fund vine în sprijiul tuturor entităților juridice interesate să dezvolte proiecte în domeniul energiei regenerabile, al industriilor mari consumatoare de energie, al depozitării energiei și al captării, folosirii și stocării dioxidului de carbon.

Prin acest apel, Innovation Fund finanțează proiecte cu cheltuieli de capital între 2.5 și 7.5 milioane de euro care se axează pe tehnologii inovatoare îndeajuns de mature pentru a fi introduse pe piață.

Data de lansare și termenul limită

Acest apel a fost lansat în data de 1 Decembrie 2020 și este deschis până în data de 10 Martie 2021. Se adresează proiectelor inovatoare dedicate energiei și industriilor curate, care dezvoltă tehnologii cheie necesare pentru a atinge neutralitatea climatică și pentru a contribui la recuperarea verde a Europei.

Obiectivele acestui apel sunt:

  • Sprijinirea proiectelor de anvergură mică dedicate tehnologiilor, proceselor sau produselor înalt inovatoare care sunt îndeajuns de mature pentru a avea un impact semnificativ în reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră,
  • Oferirea unui ajutor financiar adaptat nevoilor pieței, dar și profilelor riscante ale proiectelor eligibile, în paralel cu atragerea de fonduri și resurse adiționale, fie ele publice sau private,
  • Crearea unei complementarități cu apelul pentru proiecte de mare anvergură prin construirea unui apel pentru proiectele de mică anvergură, oferind astfel o șansă de participare și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Entitățile care pot aplica, trebuie să facă parte din următoarele categorii: 

  • Trebuie să fie o entitate legală,
  • Trebuie să aparțină uneia dintre categoriile enumerate: entitate privată, entitate publică, organizație internațională,
  • Trebuie să fie direct responsabilă de implementarea și managementul proiectului, iar acolo unde este cazul, aceste activități pot fi conduse împreună cu alți aplicanți.

Activitățile care pot fi finanțate:

  • Activități care sprijină inovarea în ceea ce privește dezvoltarea de procese și tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon, în diferite sectoare de activitate,
  • Activități care sprijină stimularea activităților de captare și de stocare a dioxidului de carbon,
  • Activități care sprijină stimularea construirii și introducerii tehnologiilor inovatoare în domeniul energiei regenerabile și al stocării de energie.

Suma maximă a grantului oferit

Suma maximă a grantului pentru fiecare proiect este fixată pe baza calculului costurilor relevante în acord cu metodologia descrisă în documentul Call for Proposals. Suma maximă a grantului acoperă 60% din costurile relevante ale proiectului.

Durata proiectului

E nevoie ca proiectul să se închidă financiar în maxim 4 ani (48 de luni) de la semnarea contractului. Perioada standard de monitorizare și raportare, odată ce proiectul întră in etapa operațională, este de 3 ani. Perioade mai lungi pot fi acceptate, dar acestea trebuie să fie justificate de către beneficiar și nu pot depăși 10 ani.

Impactul vizat

Proiectele finanțate prin acest apel vor contribui la tranziția înspre o economie neutră din punct de vedere climatic și la atingerea obiectivelor de politică detaliate în cadrul Pactului Verde European și Planul privind obiectivele climatice pentru 2030. Proiectele sunt așteptate să contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Planului de Recuperare pentru Europa.