Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat primele trei apeluri ale programului Europa Creativă 2021-2027, în cadrul componentei Cultura.

Bugetul apelurilor se ridică la peste 60 de milioane euro, apelul urmărind finanțarea unor proiecte active în sectoarele culturale și creative, care implică o mare diversitate de organizații precum: teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorități publice etc.

Accentul acestor apeluri este pus pe inovare și cooperare artistică europeană pe teme precum:

  • implicarea publicului,
  • coeziunea socială,
  • digitalizarea,
  • contribuția adusă la Pactul verde european,
  • provocările specifice ale sectoarelor culturale și creative (carte, muzică, arhitectură, patrimoniu cultural).

Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte:

    – proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 200.000 euro (80% din bugetul eligibil);

    – proiecte de amploare medie: implică operatori din min. 5 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 1 milion euro (70% din bugetul eligibil);

    – proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 10 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 2 milioane euro (60% din bugetul eligibil).

Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare între minimum 3 țări; rețele europene care contribuie la profesionalizarea și întărirea capacității sectoarelor de a lucra la nivel transnațional; platforme europene care sprijină mobilitatea și promovarea creatorilor; traduceri literare.

Programul este gestionat de EACEA – Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate proiectele. Birourile Europa Creativă din țările participante oferă informații și asistență tehnică gratuită la nivel național celor care doresc să acceseze această finanțare.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 7 septembrie 2021 (ora 18:00 a României).

Mai multe detalii găsiți accesând link-ul următor: https://www.europa-creativa.eu.