Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

A fost deschis ultimul apel de propuneri de proiecte din cadrul programului SMEs Growth România finanțat din Fonduri SEE și Norvegiene.

Apelul își propune să sprijine promovarea, formarea și consolidarea competențelor prin crearea și dezvoltarea colaborărilor pe teme precum modelele de afaceri durabile, inovarea verde, economia circulară și responsabilitatea socială a întreprinderilor în domeniile de interes “Inovare verde în industrie”, TIC și “Creștere albastră”.

Buget alocat: 1.000.000 EUR.

  • Valoarea granturilor este cuprinsă între 10.000 EUR și 200.000 EUR. Rata grantului se stabilește individual pentru proiect și depinde de factori precum tipul ajutorului de stat acordat, rentabilitatea proiectul, situația generală de finanțare a aplicantului, etc.

Solicitanți eligibili:

  • IMM-uri înregistrate ca persoane juridice în România;
  • organizații non-profit înființate ca persoane juridice în România.

Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale, stabilită ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România.

Activități eligibile: traininguri, coaching, mentorat pe teme precum modele de afaceri durabile, inovare verde, economie circulară și responsabilitate socială corporativă; vizite de studiu, ateliere de lucru, seminarii, conferințe, evenimente de schimb de experiență / bune practici cu scopul de a stimula antreprenoriatul sustenabil; aceleași activități dar cu scopul de a îmbunătăți colaborarea, crearea de rețele și învățarea în cadrul unor clustere; evenimente de formare parteneriate; în plus, activități bilaterale între entitățile românești și ale statelor donatoare, dacă acestea contribuie în mod direct la dezvoltarea capacității afacerilor românești.

Termen limită: joi, 20 octombrie 2022, ora 13:00. 

O sesiune de informare și matchmaking va fi organizată joi, 8 septembrie.

Pentru mai multe informații puteți accesa link-ul.