Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

A fost lansat noul program Europa Creativă 2021-2027, cu cele trei subprograme ale sale: componenta cultură, componenta media și componenta transectorială. Europa creativă își propune să consolideze cooperarea artistică și culturală la nivel european; să încurajeze competitivitatea, inovarea și durabilitatea sectorului audio-vizual european; să promoveze acțiuni intersectoriale inovatoare și colaborative, inclusiv sprijin pentru alfabetizarea mass-mediei și un mediu divers, independent și pluralist al mass-mediei de știri.

Pentru perioada 2021-2027, bugetul programului este estimat la 2,44 miliarde EUR, față de 1,47 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, programul „Europa creativă” fiind mai incluziv, mai digital și mai durabil din punct de vedere al mediului.

Cele 2 obiective principale ale Europei creative sunt:

  • protejarea, dezvoltarea și promovarea diversității culturale și lingvistice și a patrimoniului european;
  • creșterea competitivității și a potențialului economic al sectoarelor culturale și creative, în special al sectorului audiovizual.

Principalele noutăți ale programului sunt:

  • un accent mai puternic pe crearea transnațională și pe inovare;
  • facilitarea accesului la finanțare prin rate mai mari de cofinanțare (niveluri mai mari de contribuție din partea Europa creativă pentru proiecte);
  • accentul pus pe sprijinirea cooperării la nivelul UE în vederea sporirii competitivității sectorului audiovizual european la nivel mondial;
  • un sistem de mobilitate pentru artiști și profesioniști;
  • acțiuni care vizează nevoile sectoriale.

Link: https://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe-2021-2027-programme-launch.