Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Tranziția către o economie circulară, cu emisii reduse de carbon reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale societății contemporane. Această tranziție nu este esențială doar pentru a atenua efectele schimbărilor climatice, ci și pentru a pune bazele unei economii mai durabile și mai reziliente.

Proiectul Horizon Europe – SoTecIn Factory  – Social and Technological Innovation Factory for Low-Carbon and Circular Industrial Value Chains (Fabrica de inovare socială și tehnologică pentru lanțuri valorice industriale circulare și cu emisii reduse de carbon) – are ca scop conectarea industriei cu societatea într-o comunitate de inovatori sociali orientați spre sprijinirea antreprenorilor sociali în eforturile lor de a crește circularitatea lanțurilor valorice ale produselor cheie și promovarea unei culturi a inovării sociale în întreprinderile europene de producție.

SoTecIn Factory se concentrează pe îmbunătățirea circularității a 4 din cele 7 lanțuri valorice de produse cheie, așa cum sunt definite în Planul de acțiune al UE privind economia circulară:  ambalaje, materiale plastice, textile, alimente, apă și nutrienți.

Prin intermediul Apelului deschis în cadrul programului, 25 de inovatori sociali vor primi până la 15.000 EUR pentru ideile lor, care oferă soluții la provocările circulare cu care se confruntă societatea. Din acest grup, 15 inovatori pot primi o finanțare adițională de până la 85.000 EUR. Pe lângă finanțare, beneficiarii vor primi sprijin suplimentar sub formă de training, mentorat, precum și oportunitatea dezvoltării unor proiecte-pilot.

Domeniile țintă:

  • Plastic și Ambalaje
  • Textile
  • Alimente, Apă și Nutrienți

Cine poate aplica?

  • Persoanele fizice – se poate aplica în calitate de membru al unei entități legale sau organizații
  • Organizații individuale
  • Consorții

Pentru a aplica, accesați platforma F6S și completați formularul de cerere corespunzător. Propunerea va fi examinată de evaluatori externi și trebuie să demonstreze aplicabilitatea soluției pe baza unor strategii circulare „R” (Refuzați, Regândiți, Reduceți, Reutilizați, Reparați, Renovați și Remanufacturați) conform criteriilor de evaluare enumerate în Anexa 1 a Ghidului Solicitantului

Apelul este deshis până în data de 28 septembrie 2023. Pentru mai multe informații referitoare la acesta, în data de 20 septembrie se va organiza un webinar gratuit în cadrul căruia se vor oferi mai multe detalii precum și răspunsuri la eventualele întrebări. Acest info webinar are drept scop să vă ajute să elaborați și să trimiteți o propunere cât mai bună.

Detalii despre program și etapele de aplicare regăsiți accesând acest link.