Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

10 din cele 30 de proiecte de EUROCLUSTERE au apeluri deschise dedicate mediului de afaceri.

Acestea sunt parteneriate strategice trans-europene,  trans-sectoriale și interdisciplinare, care reunesc 171 de parteneri majoritatea de tip clustere, din 23 de țări diferite, grupate în  14 ecosisteme industriale.

10 consorții de EUROCLUSTERE au lansat recent apeluri de finanțare dedicate întreprinderilor, prin care se oferă granturi nerambursabile între 30.000 – 60.000 euro și servicii support de accelerare cu scopul de a contribui la consolidarea rezilienței și la accelerarea tranziției către economia verde și digitală.

 • DESIRE se adresează proiectelor inovatoare din domeniile e-health și sănătate digitală, cu scopul de a construi reziliență și facilita tranzițiile verzi și digitale. Termenul limită pentru a aplica este 12 noiembrie 2023.
 • EPICENTER susține soluții înaintate de IMM-uri, inclusiv startup-uri, în baza unor provocări lansare de firme mari, în domenii precum digital, fintech, sănătate și industria agroalimentară. Apelul se derulează în cadrul unui program de accelerare în trei etape de maturitate a soluțiilor ce vor fi înaintate spre finanțate. Termenul limită pentru a aplica este 5 decembrie 2023.
 • RESIST 2nd Innovation oferă sprijin financiar IMM-urilor europene, start-up-urilor și/sau companiilor de dimensiuni medii care activează în domeniul Mobilității, Transportului și Industriei Auto. Termenul limită pentru a aplica este 12 decembrie 2023.
 • ELBE EUROCLUSTER oferă două runde de sesiuni de formare, fiecare dintre ele oferind servicii de formare pentru un număr de până la 10 IMM-uri, care vor primi sprijin financiar de până la 13.500 de euro. În fiecare rundă, sunt oferite trei module de formare independente. Fiecare IMM poate solicita unul sau mai multe module. Toate sesiunile de formare vor fi livrate în limba  engleză. Termenul limită pentru a aplica este 31 decembrie 2023.
 • METASTARS scopul acestui apel este de a promova colaborarea între cluster-urile europene pentru a sprijini IMM-urile din sectorul aero-spațial și apărare și pentru a spori reziliența acestor companii. Proiectul va oferi IMM-urilor sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare și pentru a beneficia de servicii care să le ajute să se adapteze la noile tehnologii, să dezvolte sau să consolideze tranziția spre o economie mai verde și mai digitală, să-și crească potențialul de inovație, strategiile de internaționalizare către Japonia și Canada, precum și să-și dezvolte forța de muncă prin cursuri de perfecționare. Termenul limită pentru a aplica este 31 decembrie 2023.
 • AIBC EUROCLUSTERS susține companiile europene (IMM-uri) în activitățile lor de planificare a digitalizării legate de activarea serviciilor și susținerea dezvoltării produselor pentru a sprijini în continuare dubla tranziție (digitală și verde). Este destinat IMM-urilor din sectoarele de producție, mobilitate, logistică și energie, care lucrează cu tehnologii AI și BC sau sunt interesate să adopte soluții AI și BC pentru a deveni mai digitale, mai reziliente și mai verzi. Termenul limită pentru a aplica este 16 ianuarie 2024.
 • Acceleration B-Resilient: Building the biomass resilience of food producing and processing SMEs through green and digitalised value chains proiectul B-Resilient a stabilit un pachet ambițios de acțiuni de susținere pentru a ajuta IMM-urile din sectorul procesării alimentelor să devină mai reziliente prin utilizarea optimă a biomasei și soluții digitale adecvate. Termenul limită pentru a aplica este 1 februarie 2024.
 • INGENIOUS Internationalisation Grants sprijină IMM-urile din industria cu consum intens de energie pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare. Granturile de internaționalizare INGENIOUS vor servi la extinderea activităților de internaționalizare ale IMM-urilor care doresc să rămână competitive. Termenul limită pentru a aplica este 30 septembrie 2024.
 • CircInWater este destinat IMM-urilor care oferă soluții inteligente pentru utilizarea apei, în special pentru industriile agroalimentare și cu consum intens de energie. Acesta are drept scop să stimuleze dezvoltarea sau creșterea IMM-urilor, facilitând accesul acestora la servicii externe de formare sau consultanță în probleme strategice. Termenul limită pentru a aplica este 2 octombrie 2024.
 • RESIST Coaching and Mentoring services oferă sprijin financiar IMM-urilor, start-up-urilor și/sau companiilor de dimensiuni medii care activează în ecosistemul Mobilității, Transportului și Industriei Auto, astfel încât acestea să poată participa la sesiuni de coaching și mentorat.
 • RESIST Networking and Marketing activities services oferă sprijin financiar IMM-urilor, start-up-urilor și/sau companiilor de dimensiuni medii care activează în ecosistemul Mobilității, Transportului și Industriei Auto, pentru dezvoltarea de instrumente de producție mai durabile, care să ducă la succes economic și îmbunătățirea rezilienței în fața viitoarelor schimbări de pe piață și a crizelor din domeniul MTA.

Clusterele partenere în aceste consorții pot sprijini firmele interesate în validarea ideilor de proiect și prin alte instrumente suport. Din Regiunea Nord-Vest/ România, Clusterul Cluj IT se regăseste în trei dintre consorțiile de EUROCLUSTERE, iar Cluster Mobiler Transilvan în unul.  

Principalele obiective ale proiectelor de EUROCLUSTERE sunt:

 • Crearea unei rețele pentru îmbunătățirea rezilienței ecosistemelor industriale ale UE prin dezvoltarea interconexiunilor lanțurilor valorice în piața unică a UE;
 • Inovarea și identificarea de noi modalități pentru a obține autonomie strategică, reușind să maximizeze potențialul celor mai critice materiale și tehnologii ale ecosistemelor lor;
 • Adoptarea de procese și tehnologii pentru a consolida transformarea către economie mai ecologică și mai digitală;
 • Oferirea oportunităților de formare profesională pentru a promova îmbunătățirea și recalificarea forței de muncă, în același timp atragerea de noi talente;
 • Internaționalizarea pentru a spori accesul la lanțul global de aprovizionare și valori;
 • Extinderea pentru a atrage actori economici, în principal IMM-uri, dincolo de regiunile partenere în proiectele Euroclusters

Pentru identificarea constantă a tuturor apelurilor care vor fi inițiate de EUROCLUSTERS și pentru a obține informații mai detaliate despre fiecare apel în parte, puteți accesa pagina dedicată apelurilor de finanțare din Platforma Europeană de Colaborare a Clusterelor (ECCP).