Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Administrația Fondului Cultural Național [AFCN] lansează două apeluri de proiecte dedicate organizațiilor culturale și industriilor creative, cu termen de depunere 30 septembrie 2023:

 • Apel pentru Programe culturale pentru propuneri de anvergură, cu premise de sustenabilitate, axate pe colaborare națională sau internațională între minim două organizații partenere, care includ o serie de proiecte și activităţi culturale desfășurate pe o perioadă de minimum 18 luni. Cu o alocare totală de 6 milioane lei, proiectele se pot încadra între 200.000 și 300.000 lei, cu o cofinanțare de 15%. Temele vizate în acest an sunt:
  • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie;
  • Capacitatea de a genera dezvoltare culturală durabilă și consolidarea ecosistemului cultural local;
  • Promovarea incluziunii, a diversităţii și a toleranţei;
  • Dezvoltarea și diversificarea publicului în special din zonele cu acces limitat la cultură;
  • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale
 • Apel pentru Proiecte culturale încadrate pe 12 arii tematice: Arte vizuale, Teatru, Muzică, Dans, Artă digitală și noile medii, Intervenție culturală, Educație prin cultură, Promovarea culturii scrise, Patrimoniu cultural material, Patrimoniu cultural imaterial, Proiecte cu caracter repetitiv și Rezidențe de creație. Cu o alocare totală de 44 milioane lei, proiectele pot avea un buget de maxim 150.000 lei, cu o cofinanțare din partea aplicantului de 15%.

Detalii despre cele două apeluri regăsiți pe website-ul AFCN: www.afcn-proiecte.ro/apel-finantare.html