Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Uniunii Europene, fiind cea mai mare rețea care sprijină întreprinderile să inoveze şi să-şi dezvolte activitatea pe alte piețe, oferindu-le în acest sens servicii specializate de sprijin care sunt acordate prin intermediul unor organizații cu expertiză situate în fiecare regiune a Uniunii Europene. Serviciile sunt gratuite oferite de peste 600 de centre care găzduiesc rețeaua Enterprise Europe Network și pot lua forma unor servicii individualizate care răspund nevoilor punctuale ale fiecărei companii care se adresează organizațiilor membre EEN în vederea obținerii de sprijin.

10 organizații partenere aproape de tine, în Transilvania. Combinăm expertiza internațională cu cunoașterea locală pentru a vă aduce inovația pe noi piețe.

O gamă largă de servicii pentru

IMM-urile orientate spre creștere

Misiunea centrelor Enterprise Europe Network este de a ajuta firmele locale să-și internaționalizeze afacerile prin oferirea de consultanță de comerț exterior, identificarea de noi piețe de desfacere a produselor / serviciilor, contacte cu potențiali parteneri pentru a dezvolta împreuna noi afaceri sau tehnologii, sau finanțatori pentru idei de afaceri, invenții, inovații. Astfel dorim să vă prezentăm câteva dintre serviciile de care puteți beneficia apelând la experții rețelei:

PARTENERIATE INTERNAȚIONALE

Profile de afaceri

Evenimente de brokeraj

Misiuni economice

CONSILIERE

Sfaturi privind legislația și standardele UE

Acces la noi piețe

Expertiză IP

INOVAȚIE

Acces la finanțare

Servicii de îmbunătățire a managementului inovării

Transfer tehnologic

Internaționalizare

Enteprise Europe Network oferă sprijin pentru companii să acceseze piețele internaționale și să identifice noi oportunități de afaceri. Prin servicii personalizate de consultanță sprijinim procesul de identificare de parteneri de afaceri, concentrându-ne pe oferirea de informații despre piață, identificarea piețelor aflate în creștere, condiții locale de afaceri, norme și taxe necesare pentru a intra pe piață. 

UE a încheiat peste 40 de acorduri comerciale cu aproximativ 80 de țări. Piețele țărilor terțe oferă oportunități de export și sunt, de asemenea, surse importante de materii prime și bunuri. Rețeaua vă sprijină să aflați care sunt avantajele fiecărui acord comercial în materie de bunuri/servicii, investiții sau în ceea ce privește participarea la procedurile de licitație într-o țară partener comercial.

Gama noastră de servicii este variată, oferim posibilitatea afacerilor de a se promova prin completarea unui formular descriptiv si înscrierea acestuia în baza de date Enterprise Europe Network, care conține peste 6.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe Network.

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația in care ați identificat o oportunitate majora de afaceri, puteți propune organizarea unei misiuni economice personalizate.

Evenimente de afaceri

Parteneri de afaceri

Suport în cadrul Pieței Unice

Enteprise Europe Network oferă sprijin pentru companii să acceseze piețele internaționale și să identifice noi oportunități de afaceri. Prin servicii personalizate de consultanță sprijinim procesul de identificare de parteneri de afaceri, concentrându-ne pe oferirea de informații despre piață, identificarea piețelor aflate în creștere, condiții locale de afaceri, norme și taxe necesare pentru a intra pe piață. 

UE a încheiat peste 40 de acorduri comerciale cu aproximativ 80 de țări. Piețele țărilor terțe oferă oportunități de export și sunt, de asemenea, surse importante de materii prime și bunuri. Rețeaua vă sprijină să aflați care sunt avantajele fiecărui acord comercial în materie de bunuri/servicii, investiții sau în ceea ce privește participarea la procedurile de licitație într-o țară partener comercial.

Gama noastră de servicii este variată, oferim posibilitatea afacerilor de a se promova prin completarea unui formular descriptiv si înscrierea acestuia în baza de date Enterprise Europe Network, care conține peste 6.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe Network.

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația in care ați identificat o oportunitate majora de afaceri, puteți propune organizarea unei misiuni economice personalizate.

Piața Unică UE

Reguli de origine

Comerț electronic

Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software (ARIES) Transilvania

ARIES este cea mai mare și influentă organizație creată pentru industria IT&C din România, o voce care susține interesele domeniului atât în țară cât și peste granițe, având în componența sa peste 250 de membri – companii, instituții de învățământ, dar și organizații suport. De asemenea, ARIES prin filialele sale București, Transilvania, Timișoara, Craiova, Brașov și Iași este considerată cea mai mare asociație din domeniu din sud-estul Europei. Partener al autorităților centrale și locale românești, ARIES a devenit simbolul dezvoltării durabile a societății informaționale.

Filiala Transilvania a ARIES cu sediul în Cluj-Napoca are în componență 66 de membri, precum: companii, reprezentanți administrație publică locală, universități, institute de cercetare, instituții catalizator și alte organizații interesate de inovare, internaționalizare, schimb de bune practici.

Camera de Comerț și Industrie (CCI) Brașov

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean. Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autorităților publice și cu organismele din țară și din străinătate.

SERVICII ACORDATE CU PRIORITATE ÎN CADRUL CCI BRAŞOV

 • Îndrumare de specialitate pentru înfiinţare şi dezvoltare firme;
 • Consultanţă şi asistenţă, scriere şi implementare de proiecte de  finanţare;
 • Reprezentarea şi susţinerea intereselor agenţilor economici în ţară şi străinătate;
 • Asistenţă pentru inovare în cadrul Centrului de Informare Tehnologică, CIT-INFOTEH;
 • Arbitraj comercial;
 • Înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară – RNPM;
 • Consultanţă, asistenţă şi informare de specialitate în probleme legate de desfăşurarea activităţii comercianţilor (domeniile: comercial, financiar, fiscal, al managementului, marketingului, asigurărilor, bancar, vamal, resurse umane, et);
 • Întâlniri cu potenţiali parteneri de afaceri români şi străini;
 • Organizare de simpozioane, expoziţii, seminarii, prezentări ale firmelor în spaţiile
 • Organizarea de manifestări comerciale (misiuni economice, târguri, expoziţii, seminarii, conferinţe);
Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este o organizaţie regională de sine stătătoare, înfiinţată în conformitate cu Legea 151/1998 (legea dezvoltării regionale, abrogată ulterior de Legea 315/2004), prin Hotărârea nr. 4/16.12.1998 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest,  ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale.

Activitatea Agenţiei este coordonată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, care reuneşte presedinţii consiliilor judeţene şi reprezentanţi ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din fiecare judeţ care compun Regiunea Nord-Vest, respectiv Cluj, Bihor, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Sălaj.

ADR Nord-Vest este coordonatorul şi editorul a patru Planuri de Dezvoltare Regională (PDR), elaborate în parteneriat cu Comitetul de Planificare Regională: PDR 2000-2002, PDR 2004-2006, PDR 2007-2013, PDR 2014-2020 şi PDR 2021-2027.

Pentru perioada 2007-2013 şi 2014-2020, ADR Nord-Vest a îndeplinit rolul de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operaţional Regional POR – REGIO, cofinanţat din fonduri structurale şi gestionat de Autoritatea de Management (AM) pentru POR 2007-2013, respectiv POR 2014-2020.

În conformitate cu OUG nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, începând cu următoarea perioadă de programare, ADR Nord-Vest va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) Nord-Vest 2021-2027.

În această calitate, ADR Nord-Vest a elaborat documentul strategic POR Nord-Vest 2021-2027 prin care va susține implementarea proiectelor de dezvoltare a regiunii prin finanțări din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat. Programul se va adresa atât autorităților publice, cât și mediului privat şi este conceput pentru a contribui la creșterea calității vieții în regiune prin finanţarea investiţiilor în: specializare inteligentă și inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizare în administrație și în folosul cetățenilor, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și accesibilitate, protecția naturii și a biodiversității,  infrastructura educațională, turism și  patrimoniu cultural.

Pentru mai multe detalii accesaţi: www.nord-vest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru are rolul de a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii Centru prin inlaturarea disparitatilor si dezechilibrelor dintre zonele regiunii, in folosul locuitorilor ei. Infiintata prin Legea 151/1998, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru functioneaza in temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.

Menirea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru este de a pune in practica planurile si strategiile concepute in parteneriat, de a contribui si utiliza eficient resursele financiare si umane in asistarea comunitatilor din Regiunea Centru, precum si de a atrage noi resurse.

Prin ADR Centru, autoritatile locale si judetene, organizatiile ne-guvernamentale si intreprinzatorii din Regiune au acces la fondurile europene derulate prin programele PHARE si prin Programul Operational Regional. Tot prin ADR Centru, comunitatile din Regiune vor avea acces la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, pentru finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii.
Activitatea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala este coordonata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru, care reuneste presedintii consiliilor judetene si reprezentanti ai municipiilor, oraselor si comunelor din fiecare judet din cele sase care compun Regiunea Centru, respectiv Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

Principalele activitati ale ADR Centru sunt axate pe atributele care-i sunt conferite prin legislatie:
1. Elaborarea si reactualizarea Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) precum si a planurilor si programelor operationale si sectoriale de la nivelul regiunii;
2. Gestionarea, ca si autoritate de implementare, a Fondurilor alocate Regiunii din Fondurile Uniunii Europene, din bugetul national sau din alte surse de finantare;
3. Monitorizarea proiectelor implementate;
4. Promovarea regiunii si a activitatilor care decurg din politicile de dezvoltare regionala;
5. Asigurarea de asistenta tehnica investitorilor in Zonele Defavorizate, precum si monitorizarea activitatii agentilor economici care beneficiaza de facilitati.
6. Dezvoltarea de parteneriate nationale, inter-regionale si internationale.

 

Mai multe detalii: www.adrcentru.ro 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnica este una dintre cele opt instititii de invatamant superior din Cluj-Napoca, a doua ca marime, specializata in educarea si instruirea inginerilor si a personalului tehnic. Universitatea are noua facultati cu aproape 650 de cadre didactice, cercetatori si tehnicieni, precum si cu peste 12.000 de studenti.

Oferta de cursuri in diverse specialitati ingineresti de la ingineria mecanica si cea a fabricatiei la cea electrica, electronica si electrotehnica, de la calculatoare si automatica la telecomunicatii, de la constructii si arhitectura la stiinta si ingineria materialelor. Dotarea cu echipamente specifice, pentru invatamantul ingineresc si pentru cercetare, laboratoarele didactice si de cercetare, retelele moderne de calculatoare si biblioteci, constituie suportul pentru activitatile de instruire si cercetare.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca dispune de 14 cladiri functionale cu suprafata totala de 174.000 m2, precum si 30 corpuri de cladiri cu scop educational (53.000 m2) din care:

 • 60 sali de clasa, 80 sali de seminar, 300 laboratoare, 7 sali de sport, 8 spatii de lucru didactic;
 • 106 laboratoare de cercetare, 300 birouri pentru profesori, 31 sali de biblioteca, pentru activitatile conexe invatamantului;
 • spatii pentru activitati administrative;
 • 7 camine studentesti cu 4.000 de locuri de cazare si 2 cantine cu 900 de locuri, precum si 2 bazine de inot.

Incepand cu anul universitar 2005/2006, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca ofera, conform Declaratiei de la Bologna, programe de studiu de nivel licenta in inginerie cu durata de patru ani, programe nivel master de doi ani, precum si programe doctorale de 3 ani. Programul de licenta in arhitectura si urbanism are o durata de 6 ani.

Domeniile de cercetare de interes se refera la subiecte tehnice si ingineresti, dar si pluri, inter si multidisciplinare. In Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca activitatile efective de cercetare sunt desfasurate de cadre didactice, cercetatori, doctoranzi si studenti in laboratoarele catedrelor si facultatilor universitatii. Departamentul care administreaza curent activitatile de cercetare este Departamentul de Management al Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – prescurtat DMCDI. Acest departament este in subordinea directa a conducerii universitatii.

Dinamica in spirit si actiune, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca s-a implicat in exigentele internaționale ale timpurilor noastre. Prin cuprinderea permanenta in programele europene cu diferiti parteneri internationali, europeni, regionali sau locali, universitatea noastra se plaseaza intre acele institutii academice care sunt capabile sa atraga interesul comunitatii academice si sa se integreze in activitati comune.

Mai multe informatii pe www.utcluj.ro

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 - filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica - Centrul de Transfer Tehnologic CENTI

Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica din Cluj-Napoca isi desfasoara activitatea legata de proiectul BISNet Transylvania prin intermediul departamentului Centrul de Transfer Tehnologic CENTI.

Infiintat in 2004 la initiativa Ministerului Educatiei si Cercetarii si cu acreditare ISO 9001:2008 a activitatii de transfer tehnologic, CENTI sta la dispozitia mediului de afaceri din Transilvania cu o serie de servicii integrate de o calitate ridicata, printre care mentionam:

 • furnizarea de informatii in legatura cu politicile, programele si legislatia comunitara;
 • asistenta pentru identificarea de parteneri de afaceri din strainatate;
 • sprijin in ceea ce priveste participarea firmelor in cadrul unor misiuni economice sau evenimente de brokeraj;
 • asistenta la elaborarea propunerilor de proiecte in cadrul programelor de finantare europeana;
 • servicii destinate impulsionarii inovarii, tehnologiilor avansate si transferului tehnologic;
 • consultanta de specialitate privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala;
 • efectuarea de audituri tehnologice;
 • organizarea de evenimente pe teme legate de informatii comunitare, participare la competitii de proiecte europene, inovare, proprietate intelectuala.

 

Mai multe detalii pe www.icia.ro

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica - Incubatorul Tehnologic si de Afaceri de la Sfantu Gheorghe

ICPE-Cercetari Avansate este un institut national ce desfasoara activitati de CDI recunoscute in domeniul ingineriei electrice. INCDIE ICPE-CA detine o importanta baza stiintifica in domeniu si ocupa o pozitie remarcabila nationala si internationala.

INCDIE ICPE-CA promoveaza si intreprinde cercetarea aplicativa in context national si international in domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, vibratii si echilibrari dinamice, compatibilitate electromagnetica etc.) spre folosul societatilor comerciale, private si publice, in beneficiul general al intregii societati.

Principalele activitati cuprind:

 • cercetare fundamentala si aplicativa in sectorul ingineriei electrice;
 • inginerie, probe, masuratori, expertize in laborator, in statii pilot si pe teren;
 • dezvoltare tehnologica in domeniul valorificarii, procesarii deseurilor industriale si reabilitarii ecologice;
 • elaborare de normative tehnice si economice de interes national privind asigurarea cerintelor fundamentale in domeniul ingineriei electrice;
 • elaborare de strategii, asistenta tehnica si consultanta in domeniul ingineriei electrice;
 • informare, documentare si pregatire de personal in domeniul ingineriei electrice.

ICPE-CA prin intermediul Incubatorului Tehnologic si de Afaceri ECOMAT ICPE-CA din Sfantu Gheorghe sprijina infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor din sectorul productiv prin oferirea unor servicii specifice incubatoarelor de afaceri.

 Contact:

Sucursala:
Incubatorul Tehnologic si de Afaceri ECOMAT ICPE-CA
Adresa: Presei, nr. 4, 520064 Sfantu Gheorghe
Tel/Fax: +40 267 327 395
Email:ecomat@icpe-ca.ro

 

Sediul central:
INCDIE ICPE – CA (ICPE – Cercetari Avansate)
Adresa: Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector 3, 030138, Bucuresti Romania
Tel: +40-21-346.72.31; +40-21-346.72.35; +40-21-346.82.97;
Fax: +40-21-346.82.99
www.icpe-ca.ro
E-mail: office@icpe-ca.ro; marketing@icpe-ca.ro

 

Dacă eşti o companie, îţi cauţi parteneri de afaceri, finanțare sau acces pe noi piețe, te poți baza pe sprijinul Enterprise Europe Network. De 12 ani, EEN este alături de Întreprinderile Mici și Mijlocii din Transilvania.

Suntem o echipă formată din 7 instituții din Transilvania conectate la întreaga lume. Combinăm expertiza internațională cu cunoașterea locală pentru a vă aduce inovația pe noi piețe.

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, cu peste 3.000 de experți în peste 60 de țări care vine în sprijinul mediului de afaceri autohton pentru dezvoltarea afacerilor sau identificarea de noi piețe.

În Transilvania, doar prin Enterprise Europe Network IMM-urile pot beneficia de următoarele servicii GRATUITE:

Accesul la parteneriate internaționale

Accesul la noi pieţe şi internaţionalizare prin: asistenţă pentru identificarea de parteneri de afaceri sau tehnologii; organizarea de evenimente de brokeraj, misiuni economice, conferinţe şi ateliere de lucru; realizarea profilului de cooperare al companiei dvs. şi publicarea lui în baza de date a EEN – Reţeaua gestionează cea mai mare bază de date cu oportunităţi de afaceri din Europa prin intermediul căreia companiile pot stabili parteneriate internaţionale.

Informare şi consultanţă privind legislaţia UE

Consultanţă privind legislaţia europeană, standarde şi drepturi de proprietate intelectuală (IPR); informaţii şi aspecte practice legate de reglementările şi  oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor, inclusiv sistemele de impozitare şi alte taxe aplicabile la export. Acces la cadrul legislativ european şi posibilitatea de a contribui la formarea şi îmbunătăţirea politicilor UE pentru IMM-uri prin transmiterea punctului de vedere în cadrul consultărilor publice europene.

Servicii de inovare şi transfer tehnologic

Consilierea IMM-urilor inovatoare pentru a cunoaşte oportunităţile de finanţare pentru proiecte de Cercetare şi Inovare (de exemplu Orizont 2020, Instrumentul pentru IMM-uri); identificarea de soluţii de tehnologie şi transferul tehnologic în procesul de inovare; informaţii despre politicile şi programele de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică; pachete personalizate pentru îmbunătățirea managementului inovării.

Conectați la întreaga lume!

Sprijinim IMM-urile ambițioase să inoveze și să crească la nivel internațional

Contactați-ne!

5 + 15 =