Surse de finanțare pentru companii – octombrie 2022

Surse de finanțare pentru companii – octombrie 2022

1. Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii – NOU! 2. Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a...
Surse de finanțare pentru companii – septembrie 2022

Surse de finanțare pentru companii – septembrie 2022

1. Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM – NOU! 2. Investiții în exploatații pomicole – NOU! 3. Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor – NOU! 4. Producere energie din...
Oportunități de finanțare prin Programul LIFE

Oportunități de finanțare prin Programul LIFE

Lansat în 1992, programul LIFE este cel mai important instrument de finanțare al proiectelor de mediu și acțiuni climatice. Noul program LIFE 2021-2027 dispune de un buget de 5,4 miliarde euro divizat în patru subprograme: Natură și biodiversitate (vizează protecția...
Noi oportunități de finanțare prin Innovation Norway

Noi oportunități de finanțare prin Innovation Norway

A fost deschis ultimul apel de propuneri de proiecte din cadrul programului SMEs Growth România finanțat din Fonduri SEE și Norvegiene. Apelul își propune să sprijine promovarea, formarea și consolidarea competențelor prin crearea și dezvoltarea colaborărilor pe teme...
Surse de finanțare pentru companii – iulie 2022

Surse de finanțare pentru companii – iulie 2022

1. Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol – NOU! 2. Programul Proof – of – Concept – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ 3. Programul Rabla Clasic 4. Programul Rabla Plus  5. Schema de Ajutor de Stat reglementată prin HG 807/2014 6....