Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Accize

Societatea dumneavoastră vinde bunuri sau servicii? Această secțiune vă ajută să înțelegeți unele dintre taxele care pot fi aplicate în UE.

Eveniment impozabil

  Produsele impozabile sunt supuse accizelor la producție (oriunde în UE) sau la import (din țări din afara UE).

  Cu toate acestea, acciza se plătește numai în momentul eliberării pentru consum. Dacă produsul este importat într-o țară din UE, dar transportat și livrat în altă țară din UE, accizele sunt datorate în țara UE în care produsele vor fi în cele din urmă consumate sau utilizate.

  Accizele plătite pentru băuturile alcoolice pot fi solicitate înapoi, în anumite condiții și în cazuri specifice, cum ar fi atunci când mărfurile sunt în cele din urmă exportate către țări din afara UE.

  Produse și cote impozabile

  Alcool și băuturi alcoolice

  Bere
  Rata standard Cote reduse

  Acciza se poate baza pe cantitatea și tăria alcoolică a berii, măsurate fie pe hL/grade Plato, fie pe hl/alcool în volume:

  • 0,748EUR per hl/grad Plato de produs finit sau
  • 1,87EUR per hl/grad de alcool al produsului finit.
  Țările UE pot aplica accize reduse la berea produsă de mici fabrici de bere independente a căror producție anuală nu depășește 200,000 hl. Accizele reduse nu se stabilesc la mai mult de 50 % sub acciza națională standard. De asemenea, țările UE pot aplica accize reduse pentru berea cu o tărie alcoolică reală în volume de maximum 2,8 % vol. Numărul gradelor Plato măsoară procentul din greutatea extractului original la 100 g de bere, se calculează pornind de la extractul real și alcoolul conținut în produsul finit (în scopuri fiscale, un grad Plato este echivalent din punct de vedere juridic cu 0,4 % alcool)
  Vin
  Rata standard Cote reduse

  0,00EUR/hl de produs, ceea ce înseamnă că țările UE pot aplica o rată zero sau mai mare pentru vin.

  În cazul în care țările UE nu au stabilit o cotă standard zero, acestea pot aplica rate reduse ale accizelor pentru orice tip de vin spumos și spumant cu o tărie alcoolică dobândită în volume de maximum 8,5 % vol.
  Băuturi fermentate altele decât vin și bere
  Rata standard Cote reduse
  0,00EUR/hl de produs, ceea ce înseamnă că țările UE pot aplica o rată zero sau mai mare. În cazul în care țările UE nu au stabilit o cotă standard zero, acestea pot aplica rate reduse ale accizei pentru orice tip de alte băuturi fermentate liniștite și spumoase cu o tărie alcoolică dobândită de maximum 8,5 % vol.
  Produse intermediare
  Rata standard Cote reduse
  45EUR/hl de produs.

  Țările UE pot aplica o rată unică redusă a accizei pentru produsele intermediare cu o tărie alcoolică reală în volume de maximum 15 % vol. Rata redusă nu se stabilește cu mai mult de 40 % sub nivelul național standard al accizei și nu poate fi mai mică decât rata națională standard aplicată vinului și altor băuturi fermentate.

  Alcool etilic
  Rata standard Cote reduse
  550EUR/hl de alcool pur. Țările UE pot aplica rate reduse ale accizelor la alcoolul etilic produs de micile distilerii a căror producție anuală de alcool pur nu depășește 10 hl. Accizele reduse nu se stabilesc la mai mult de 50 % sub acciza națională standard.

  Tutun prelucrat

  Țigarete

  Țigaretele fac obiectul unei accize ad valorem (proporțională cu valoarea sa) calculată la prețul maxim de vânzare cu amănuntul (inclusiv taxele vamale). Acestea sunt supuse, de asemenea, unei accize specifice calculate pe unitate de produs.

  Fiecare țară din UE aplică o acciză minimă globală (taxa specifică plus taxa ad valorem exclusiv TVA), a cărei incidență este stabilită la 60 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor puse în vânzare pentru consum. Aceasta nu poate fi mai mică de 90 EUR pentru 1,000 de țigarete, indiferent de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

  Țările UE care percep o acciză minimă globală de cel puțin 115 EUR pentru 1,000 de țigarete (din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul) nu trebuie să respecte cerința privind incidența minimă de 60 %.

   

  Trabucuri și țigarete de foi

  Trabucurile și țigările de foi sunt supuse unei accize de 5 % din prețul de vânzare cu amănuntul cu toate taxele incluse sau de 12 EUR pentru 1,000 de bucăți sau pe kilogram.

   

  Tutun tăiat fin (destinat rulării în țigarete)

  Acciza globală este cel puțin egală cu 48 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al tutunului tăiat fin pentru rularea țigaretelor puse în vânzare pentru consum sau cu 60 EUR pe kilogram.

  Alte tutunuri de fumat

  Acciza totală este cel puțin egală cu 20 % din prețul de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate taxele, sau 22 EUR pe kilogram.

  Uleiurile minerale

  Benzină

  Benzină cu plumb: 421EUR per 1,000 de litri.

  Benzină fără plumb: 359EUR per 1,000 de litri.

   

  Motorină

  Utilizat drept carburant: 330EUR per 1,000 de litri.

  Utilizate în anumite scopuri industriale și comerciale: 21EUR per 1,000 de litri.

  Utilizate pentru încălzire (atât în scopuri profesionale, cât și în scopuri neprofesionale): 21EUR per 1,000 de litri.

   

  Gaz petrolier lichefiat (GPL) și metan

  Utilizat drept carburant: 125EUR per 1,000 kg.

  Utilizate în anumite scopuri industriale și comerciale: 41EUR per 1,000 kg.

  Utilizate pentru încălzire (atât în scopuri profesionale, cât și în scopuri neprofesionale): 0EUR per 1,000 l.

   

  Păcura grea

  Utilizate pentru încălzire și atât pentru uz profesional, cât și pentru uz neprofesional: 15EUR per 1,000 kg.

   

  Kerosen

  Utilizat drept carburant: 330EUR per 1,000 de litri.

  Utilizate în anumite scopuri industriale și comerciale: 21EUR per 1,000 de litri.

  Utilizate pentru încălzire (atât în scopuri profesionale, cât și în scopuri neprofesionale): 0EUR per 1000 de litri.

   

  Produse energetice și electricitate
  Gaze naturale

  Utilizat drept carburant: 2,60EUR per putere calorifică brută GJ.

  Utilizate în anumite scopuri industriale și comerciale: 0,30EUR/GJ

  Utilizate pentru încălzire

  • Utilizare profesională: 0,15EUR/GJ
  • Utilizare în alte scopuri decât în interes de serviciu: 0,30EUR/GJ

   

  Cărbune și cocs

  Utilizare profesională: 0,15EUR per putere calorifică brută GJ.

  Utilizare în alte scopuri decât în interes de serviciu: 0,30EUR/GJ

   

  Energie electrică

  Utilizare profesională: 0,50EUR/MWh.

  Utilizare în alte scopuri decât în interes de serviciu: 1EUR/MWh.

  Țările UE pot stabili doar rate de impozitare care să nu fie mai mici decât nivelurile minime de impozitare prevăzute de directivele UE.

  Pentru produsele energetice și electricitatea, Directiva 2003/96/CE a Consiliului stabilește niveluri minime de impozitare. Cu toate acestea, pentru unele țări din UE, aceasta permite perioade de tranziție în care li se cere să își reducă treptat decalajul. Nivelurile minime de impozitare sunt descrise în tabelul de mai sus.

  Măsuri suspensive

  Ca o consecință a liberei circulații a mărfurilor în cadrul pieței unice europene, țările UE au nevoie de un mecanism de control pentru a se asigura că bunurile mobile sunt facturate pentru impozite și taxe la destinația finală.

  Aceste mărfuri sunt plasate, de obicei, sub un regim suspensiv, ceea ce indică faptul că mărfurile pot fi expediate dintr-o țară a UE în alta, înainte de perceperea taxelor asupra lor, cu condiția ca taxele să fie în cele din urmă plătite la destinație.

  Comercianții care transportă produse în regim suspensiv trebuie să informeze autoritățile fiscale din țările UE cu privire la destinația finală a livrărilor, utilizând un document administrativ sau comercial de însoțire:

  • informațiile care figurează pe copiile documentului de însoțire pot fi, de asemenea, transmise prin mijloace computerizate.
  • documentele de tranzit intern și documentele Convenției TIR sau ATA pot fi utilizate, de asemenea, ca document de însoțire în scopul aplicării accizelor.
  • trebuie depusă o garanție pentru a acoperi riscurile inerente circulației mărfurilor.
  • în cazul circulației frecvente și regulate a produselor supuse accizelor în regim suspensiv, țările UE pot permite o reducere a procedurilor de descărcare.

  Accizele în țările UE

  Accizele au fost armonizate la nivelul UE prin Directiva 2008/118/CE a Consiliului (JO L-9 14/01/2009) și prin diverse directive referitoare la accizele aplicate anumitor produse. Cu toate acestea, este posibil ca unele norme specifice fiecărei țări să se aplice în continuare.

  Pentru informații specifice fiecărei țări, accesați baza de date a DG Impozitare și Uniune Vamală.

   

  Directivele UE privind accizele nu se aplică în următoarele teritorii:

  • Germania: insula Helgoland și teritoriul Büsingen
  • Italia: Livigno, Campione d’Italia și apele italiene ale lacului Lugano
  • Spania: Ceuta și Melilla
  • Grecia: Muntele Athos
  • PentruAustria: Jungholz și Mittelberg
  • Danemarca: Groenlanda și Insulele Feroe
  • Finlanda: Insulele Åland

  Un regim special pentru accize se aplică în următoarele teritorii:

  • Spania: Insulele Canare
  • Franța: Corsica și departamentele de peste mări
  • Portugalia: Azore și Madeira